Online Seminar 12 mei 2023

CHOIR seminar - Logistiek van de ZiekenhuisApotheek

Improving healthcare operations starts here

Datum:

Vrijdag 12 mei 2023

Tijd:

9:00 - 10:15u

Locatie:

Dit is een online seminar

Programma

Deze editie stond in het teken van de logistieke uitdagingen die we tegenkomen in de ziekenhuisapotheek. Presentaties werden verzorgd door Douwe van der Meer van de apotheek in ziekenhuis Isala; Willemien Kruik-Kollöffel van de ZGT (ZiekenhuisGroep Twente) apotheek en Aleida Braaksma, universitair docent bij de Universiteit Twente, onderzoeker bij CHOIR en onderzoekscoördinator op het gebied van zorglogistiek binnen ZGT.

Retourmedicatie in ziekenhuiszen opnieuw uitgeven - Douwe van der Meer (Isala Apotheek)

In ziekenhuizen komt veel medicatie retour naar de apotheek van het ziekenhuis. In veel centra wordt deze medicatie weggegooid, omdat terugleggen risico’s met zich meebrengt en tijd kost, waardoor het financieel niet uit kan. Hierbij wordt echter niet gekeken naar duurzaamheid, immers, geneesmiddelen produceren en vervoeren kost veel energie. In Isala gooien we sinds kort veel minder weg, waardoor we zo’n 20.000 pillen per maand ‘redden’, zonder dat we hier financieel op inleveren dan wel medicatieveiligheid in het geding komt.

Presentatieslides zijn niet beschikbaar voor inzage. 

Zorg is (geen) logistiek - Willemien Kruik-Kollöffel (ZGT Apotheek)

Bij logistiek denkt men al snel aan “doosjes schuiven” in relatie met een (ziekenhuis)apotheek.Is het mogelijk methodes en technieken die gebruikt worden in de logistiek ook te gebruiken om echt zorginhoudelijke processen, zoals medicatieverificatie, te optimaliseren.Met deze vraagstelling is de ZGT Apotheek een samenwerking opgestart met Aleida Braaksma van CHOIR.In de presentatie zal getoond worden hoe “wachtrijtheorie” gebruikt is en wat de bevindingen waren. Om één van de ziekenhuisapothekers te citeren: “op deze manier vindt iedereen wiskunde toch leuk?”

Presentatieslides zijn niet beschikbaar voor inzage. 

Optimale productie van patiënt-specifieke medicatie - Aleida Braaksma (CHOIR)

De productie van patiënt-specifieke medicatie kent vele uitdagingen. Ingrediënten zijn te bestellen in flacons van verschillend formaat, die na openen zeer beperkt houdbaar zijn. Restanten in flacons worden daardoor regelmatig weggegooid. Ook bereide medicatie is beperkt houdbaar. Bovendien kan een patiënt voor wie specifieke medicatie is bereid plotseling een andere dosering nodig hebben, of zelfs te ziek zijn om de medicatie te ontvangen. Dit leidt tot het weggooien van reeds bereide medicatie. Ik zal presenteren hoe we, met behulp van wiskundige technieken, zowel de verspilling van ingrediënten als het weggooien van reeds bereide medicatie kunnen verminderen.

Presentatieslides zijn niet beschikbaar voor inzage. 

OVER CHOIR SEMINARS

Het CHOIR seminar is een platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan. Het seminar is open voor zorgprofessionals en wetenschappers met interesse in zorglogistiek.