Online seminar 14 januari 2022

CHOIR seminar - de zorgketen van ziekenhuiszorg tot thuiszorg

Improving healthcare operations starts here

Datum:

Vrijdag 14 januari 2022

Tijd:

9:00 - 10:15u

Locatie:

Dit is een online seminar

Programma

Het CHOIR seminar op 14 januari belichtte de zorgketen van ziekenhuiszorg tot thuiszorg. In drie presentaties bespraken wij de uitdagingen en oplossingen in deze keten.

Vraagstukken en uitdagingen in de thuiszorg - Christ-Jan Danen (TWB Thuiszorg met Aandacht)

Een samenvatting van deze presentatie kan niet worden weergegeven.

Klik hier om de presentatieslides te bekijken.

Organiseren van de juiste nazorg op de juiste plek en de juiste tijd steeds complexer – hoe gaan we hier in het LUMC mee om? - Suzanne van der Kraan (LUMC)

Sinds enkele jaren, maar zeker versterkt door de COVID pandemie, merken we bij Transferbureau LUMC dat de aanvragen voor nazorg voor patiënten toenemen in complexiteit. Door zowel al zo vroeg mogelijk meedenken en adviseren over nazorgmogelijkheden enerzijds, als het organiseren van een 2-jaarlijks regionaal doorstroomoverleg anderzijds proberen we bij iedere casus de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment te organiseren.
Tijdens deze presentatie zal ik kort toelichten hoe het proces is ingericht en wat mijn rol daarin is. Tevens zal ik ingaan op de complexer wordende casuïstiek en wat we daarin concreet hebben bereikt om deze zorg te organiseren.
Tot slot wil ik de aanwezigen uitnodigen tot het delen van ervaringen op soortgelijk gebied zodat we hierin van elkaar kunnen leren.

Klik hier om de presentatieslides te bekijken.

De klant is koning, maar tegen elke kosten? De invloed van thuiszorgplanning en cliëntwensen op de thuiszorgkosten - Yelte Kikke (CHOIR, TWB)

De druk op thuiszorgorganisaties neemt zowel in Nederland, als internationaal toe. De toenemende vergrijzing, toename van chronische ziektes en reductie van informele zorg van naasten zijn onder andere oorzaken van deze extra druk. Verschillende studies tonen de problemen aan wanneer de thuiszorg in de knel komt; langere ziekenhuisopnames door een gebrek aan thuiszorg en langere wachttijden bij aanvraag van thuiszorg.
Het plannen van cliënten in routes heeft een grote invloed op de uiteindelijke kosten en klanttevredenheid van de thuiszorg. Momenteel wordt het merendeel van de plannen handmatig gemaakt en hebben cliënten de keuzevrijheid om zelf hun zorgmomenten bepalen.
In deze presentatie geven we een huidige stand van de literatuur in thuiszorgplanning en presenteren we een optimalisatiemodel waarmee een thuiszorgorganisatie een afweging kan maken tussen cliëntenwensen en operationele kosten. Verder geven we een overzicht van projecten op het gebied van Artificial Intelligence in het voorspellen van ongeplande zorgbehoeftes.

Klik hier om de presentatieslides te bekijken.

OVER CHOIR SEMINARS:

Het CHOIR seminar is een platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan. Het seminar is open voor zorgprofessionals en wetenschappers met interesse in zorglogistiek.