Zie Archief Seminars

13 december 2019 - St Antonius

CHOIR on tour - st antonius

Improving healthcare operations starts here

Datum:

Vrijdag 13 december 2019

Tijd:

10:00 - 12:45u. Ontvangst en koffie vanaf 9:30.

Locatie:

St. Antonius ziekenhuis, locatie Nieuwegein. Koekoekslaan 1, 3435CM. Zaal: Auditorium (1e verdieping).


Klik hier voor een routebeschrijving.

Registratie:

Registratie is gesloten.

Tussen 12:45-13:30u is er een discussie-/netwerklunch georganiseerd.

Programma: 

Het volledige programma volgt binnenkort. 

9:30 - 10:00

Inloop met koffie/thee

10:00 - 10:15

Opening

10:15 - 10:40

Presentatie 1

10:40 - 11:10

Presentatie 2

11:10 - 11:25

Koffie/thee pauze

11:25 - 11:50

Presentatie 3

11:50 - 12:15

Presentatie 4

12:15 - 12:45

Presentatie 5

12:45 - 13:30

Discussie-/netwerklunch  

Sprekers:

 • Eline Bouwman en Rose-Lotte Berendsen - St. Antonius

  Sinds 2018 zijn transferverpleegkundigen op de SEH van het St. Antonius ziekenhuis betrokken bij de zorg van de oudere patiënt. Ze brengen in kaart waar behoefte aan is, coördineren de nazorg en regelen waar nodig een tijdelijke verblijfplek buiten het ziekenhuis, zoals een verpleeghuis of zorgpension. Patiënten waarderen de gesprekken met de transferverpleegkundigen, omdat zij dan weten dat er over de zorg na een ziekenhuisopname wordt nagedacht. Bovendien wordt opname in het ziekenhuis zonder medische indicatie voorkomen.

 • Florien van Leersum - St. Antonius

  Iedere maandagmiddag wordt in het St. Antonius Ziekenhuis het OK-TPO (Tactisch Plan Overleg) gehouden; een overleg van maximaal een half uur waarbij we (minimaal) 8 weken vooruit kijken naar het OK-schema. Waar zitten er nog mogelijkheden qua OK-tijd voor specialismen met een lange wachtlijst? Waar zit krapte in personeel en bedden? Moeten we hierop anticiperen en zo ja, hoe? Dit half uur gebruiken we om zoveel mogelijk te ‘spelen’ met de beschikbare capaciteit, aan de hand van een puntentelling, om zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de behoeftes van de specialismen en het ziekenhuis.

 • Marelise Hattingh - CHOIR & SMK

  Tijdens deze presentatie worden twee prototypes getoond die zijn ontwikkeld ter ondersteuning van de tactische planning van orthopeden in de Sint Maartenskliniek. 

  Het doel van het eerste prototype is om een weekschema te maken dat aangeeft hoeveel OK- en polisessies een orthopeed per locatie moet uitvoeren. Dit plan wordt 12 weken van tevoren gemaakt op basis van strategische doelen: het totale aantal verwachten operaties per arts per jaar, alsook de gewenste lengte van OK-wachtlijst.

   Het tweede prototype gebruikt dit weekschema om een dagdeel-schema te maken dat aangeeft welke activiteit (OK, Poli of overig) de orthopeed op welk dagdeel gedurende een periode van twee weken moet uitvoeren. Dit schema wordt gemaakt rekening houdend met de invloed op andere afdelingen zoals radiologie en verpleging.

 • Gréanne Maan-Leeftink - CHOIR

  Om een hoge kwaliteit van zorg te leveren, zijn multidisciplinaire poliklinieken in opkomst. De organisatie van multidisciplinaire zorgprocessen is complex. De gevolgen hiervan zijn dat specialisten veel hollen en stilstaan ervaren, en dat patiënten veel moeten wachten, of zelfs pas na de regulieren openingstijden geholpen kunnen worden. Om dit tegen te gaan is het noodzakelijk om de afsprakenschema’s van de verschillende betrokken specialisten nauwkeurig op elkaar af te stemmen.   

  In deze presentatie kijken we naar een casus in het UMC Utrecht, waar kankerpatiënten direct volgend op hun uitslaggesprek de mogelijkheid hebben voor een consult bij verschillende specialisten. Zo krijgt een patiënt direct alle informatie die voor hem of haar relevant is. De uitdaging van deze opzet is dat er onzekerheid is over het behandeltraject van de patiënt, en dus over de benodigde aantal consulten tot vlak voor de afspraak. Dit roept vragen op als ‘Op welk moment moet ik een patiënt naar het ziekenhuis laten komen, als ik pas in het ziekenhuis weet welke zorg hij/zij nodig heeft?’ en ‘Hoeveel capaciteit moet ik reserveren bij welke specialisten voor deze nog onbekende groep patiënten?’ 

  Met behulp van stochastisch programmeren hebben wij een planningsblauwdruk gecreeerd die rekening houdt met de verschillende scenario’s in patiëntaantallen en patiëntpaden, gebaseerd op historische data. Deze blauwdruk geeft aan hoeveel capaciteit er per specialist op welk moment moet worden gereserveerd, en op welk moment een patiënt van een specifiek type moet worden ingepland voor een uitslagconsult, zodanig dat er geen problemen ontstaan voor de mogelijke vervolgafspraken. Wanneer er op basis van deze blauwdruk wordt gepland zien we een significante verbetering van 21% op onze KPI’s (wachttijd, overtijd, en leegstand) ten opzichte van de oorspronkelijke planwijze.

 • Thomas Schneider - CHOIR & LUMC

  Sinds 2014 is de Acute Opname Afdeling van het LUMC op volle sterkte. De afdeling telt 28 bedden voor patiënten die acuut opgenomen moeten worden. Deze verruiming van AOA capaciteit heeft geleid tot een grotere toestroom van patiënten. Doordat deze stroom gebundeld is op één afdeling, is gekeken naar de afstemming op de doorstroom van patiënten, als blijkt wanneer de opname > 48 uur zal duren.

OVER CHOIR SEMINARS:

Het CHOIR seminar is een platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan. Het seminar is open voor zorgprofessionals en wetenschappers met interesse in zorglogistiek.

Het eerstvolgende CHOIR evenement zal begin 2020 plaatsvinden.