CHOIR seminar - Logistiek in het Lumc -

Improving healthcare operations starts here

Datum:

Vrijdag 1 februari 2019

Tijd:

10:15 - 12:30u. Ontvangst en koffie vanaf 10:00.

Locatie:

Leids Universitair Medisch Centrum, Hippocratespad 21 Leiden.


Gebouw 3, ruimte V-03-026/030. 

Registratie:

Registratie is gesloten.

Tussen 12:30-13:15u is er een discussie-/netwerklunch georganiseerd.

Programma: 

Dit seminar staat in het teken van logistiek onderzoek dat verricht is in het LUMC. 

 • Thomas Schneider - CHOIR & LUMC

  Onderwerp: Gebruik van een self-service informatiezuil voor werklastverdeling. Meer informatie volgt.

 • Nicky Schuermans - CHOIR & Rijnstate

  Roosters voor transplantatie-chirurgen: automatisch gemaakt en eerlijk verdeeld

  Het rooster van de transplantatie-chirurgen in het LUMC wordt momenteel met de hand gemaakt door één van hen. Een wiskundig model kan zo’n rooster automatisch genereren en bovendien zorgen dat het zo goed mogelijk voldoet aan de doelstellingen van de afdeling. Wanneer een transplantatie-chirurg wordt ingepland voor een dienst, is het onzeker of in die dienst wel of geen transplantaties zullen plaatsvinden. Hierdoor kan de ongewenste situatie ontstaan waarin de ene chirurg aan het einde van een jaar veel meer operaties heeft uitgevoerd dan de andere. Ook hiervoor biedt het ontwikkelde wiskundige model een oplossing: het zorgt ervoor dat het aantal uitgevoerde operaties zo gelijk mogelijk wordt verdeeld over de chirurgen.

 • Theresia van Essen - TU Delft

  Ok-planning met operatiegroepen

  Bij tactische planning van de beschikbare OK-tijd worden per specialisme blokken in een (twee)wekelijkse cyclus gepland. Het huidige state-of-the-art onderzoek voor tactische OK-planning plant deze blokken slim in door rekening te houden met de effecten van deze blokken op andere afdelingen zoals verpleegafdelingen en IC's. Deze modellen optimaliseren zelfs de indeling van de blokplanning door o.a. de variatie in bedbezetting op betrokken verpleegafdelingen te minimaliseren. Binnen dit lopende onderzoek wordt gekeken naar het inplannen van operatiegroepen binnen de geplande blokken. Blokplanning laat ruimte voor de operationele planning om verschillende operaties in te plannen. Hierdoor kan op operationeel niveau nog veel variatie in de bedbezetting veroorzaakt worden. Met het inplannen van operatiegroepen wordt getracht dit probleem te tackelen. Bij tactische planning van de beschikbare OK-tijd worden per specialisme blokken in een (twee)wekelijkse cyclus gepland. Het huidige state-of-the-art onderzoek voor tactische OK-planning plant deze blokken slim in door rekening te houden met de effecten van deze blokken op andere afdelingen zoals verpleegafdelingen en IC's. Deze modellen optimaliseren zelfs de indeling van de blokplanning door o.a. de variatie in bedbezetting op betrokken verpleegafdelingen te minimaliseren. Binnen dit onderzoek is gekeken naar het inplannen van operatiegroepen binnen de geplande blokken. Blokplanning laat ruimte voor de operationele planning om verschillende operaties in te plannen. Hierdoor kan op operationeel niveau nog veel variatie in de bedbezetting veroorzaakt worden. Met het inplannen van operatiegroepen wordt getracht dit probleem te tackelen.

 • Maartje van de Vrugt - CHOIR & Amsterdam UMC

  Lange-termijnplanning voor Gynaecologische operaties.

  In de huidige tijden van schaarste van OK-tijd is het extra belangrijk om deze tijd zo goed mogelijk te benutten. De patiënten van Gynaecologie kunnen ingedeeld worden in drie groepen, gebaseerd op hun gewenste toegangstijd: 2 weken, 4 weken of 12 weken. De laatste groep bevat patiënten die een grote operatie ondergaan, waarvoor een lang revalidatietraject nodig is. Deze operaties willen we graag ver vooruit plannen, zodat de patiënten de nazorg goed kunnen organiseren. Wanneer we al deze patiënten al lang vooruit plannen, is het OK-schema vaak te vol om de patiënten uit de andere groepen nog goed te kunnen plannen. In dit onderzoek kijken we naar de balans tussen ver vooruit plannen en de OK-tijd zo goed mogelijk benutten. We onderzoeken een optimalisatiemodel en enkele heuristieken.

Over CHOIR seminars

Het CHOIR seminar is een platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan. Het seminar is open voor zorgprofessionals en wetenschappers met interesse in zorglogistiek.

Het eerstvolgende CHOIR seminar zal plaatsvinden in april 2019