Seminar 4 oktober 2019

CHOIR seminar - SEH planning

Improving healthcare operations starts here

Datum:

Vrijdag 4 oktober 2019

Tijd:

10:00 - 12:15u. Ontvangst en koffie vanaf 9:30.

Locatie:

Universiteit Twente, Ravelijn gebouw, RA2502. Zie plattegrond (gebouw 10).   


Adres: Hallenweg 17, 7522NH Enschede.     

Tussen 12:15-13:00u is er een discussie-/netwerklunch georganiseerd.

Programma: 

Het thema van deze editie was de planning op de spoedeisende hulp (SEH) afdeling. Presentaties werden gegeven door Manon Bruens, Martijn Koot, Bjarty Garcia en Maartje van de Vrugt.

Ontwikkelingen en onderzoek in de acute zorgketen - Manon Bruens (Acute Zorg Euregio)

Om de bereikbaarheid en beschikbaarheid van acute zorg zo goed mogelijk te borgen heeft het ministerie van VWS elf acute zorgregio’s aangewezen die verantwoordelijk zijn voor het regionaal overleg acute zorgketen (ROAZ). Ketenpartners in de acute zorg, zoals ziekenhuizen, ambulancediensten en huisartsenposten zijn hierbinnen met elkaar verbonden en maken afspraken om de acute zorg zo goed mogelijk te organiseren en kwalitatief te verbeteren. Manon Bruens van het ROAZ Euregio zal jullie meenemen in de ontwikkelingen die momenteel spelen in de acute zorgketen en een aantal onderzoeken toelichten die zijn uitgevoerd met verschillende ketenpartners uit de regio.

Martijn Koot (Universiteit Twente)

De acute zorgverlening is constant aan verandering onderhevig, zodat patiënten effectiever en efficiënter geholpen kunnen worden. Een veelvoorkomende trend is dat de lokale huisartsenpost (HAP) en de spoedeisende hulp (SEH) intensiever gaan samenwerken. Dit geldt ook voor de acute zorg in Enschede, waar de HAP en SEH sinds 2016 zijn geïntegreerd tot één organisatie, de zogenaamde geïntegreerde spoedpost. Het blijft echter de vraag wat deze integratie daadwerkelijk heeft opgeleverd. Met behulp van een computersimulatie zijn de logistieke prestaties van de geïntegreerde spoedpost in kaart gebracht (werkdruk, wachttijd, service level). Tevens worden de huidige knelpunten blootgelegd, wat ruimte biedt voor nieuwe experimenten.

 Optimale patiënt allocatie in acute beroertezorg: een vergelijking tussen mothership en drip-and-ship - Bjarty Garcia (Leiden UMC & VU)

Bij de behandeling van een acute beroerte zijn er twee behandelingen mogelijk. Het is cruciaal om snel te starten met behandelen voor goede uitkomsten van de patiënten (tijd = hersenen). Vertragingen (Scene-Departure-to-Start-Treatment, SDST) moeten daarom zo kort mogelijk zijn.
In dit onderzoek is een theoretisch model ontwikkeld om behandel locaties en de SDST voor patiënten met een beroerte te optimaliseren. Een belangrijk aspect van het probleem is dat slechts een deel van de beroerte patiënten de tweede, betere, behandeling kunnen ontvangen. Deze patiënten moeten dan overgeplaatst worden van een regioziekenhuis naar een interventiecentrum, indien het regioziekenhuis niet de tweede behandeling kan geven. In het model is rekening gehouden met verwachte wachttijden in ziekenhuizen. Het model is gebruikt om de huidige vervoersprotocollen van ambulancediensten te evalueren in een experimenteel onderzoek.

De volgorde van het behandelen van patiënten op de SEH - Maartje van de Vrugt (CHOIR & Amsterdam UMC)

Artsen op de Spoedeisende Hulp (SEH) behandelen vaak erg zieke patiënten en logistieke problemen leiden sneller tot levensbedreigende situaties dan op veel andere afdelingen van het ziekenhuis. Artsen op een SEH gebruiken vaak meerdere behandelkamers in parallel; wanneer een patiënt aan het wachten is op resultaten van diagnostisch onderzoek, kan de arts een andere patiënt zien. Je kunt als arts verschillende werkwijzen volgen, zoals “altijd eerst de nieuwe patiënten zien” of “altijd naar een patiënt gaan die testresultaten beschikbaar heeft”. De verwachting is dat voor de eerste werkwijze een arts veel meer behandelkamers nodig heeft, dan voor de tweede werkwijze. Bovendien zijn er verschillen in de totale verblijfstijd van patiënten en in de wachttijd (‘door-to-doc’ tijd). In deze (nog lopende) studie onderzoeken we verschillende werkwijzen en proberen we tot eenvoudige vuistregels te komen die leiden tot een goede doorstroom op de SEH.


OVER CHOIR SEMINARS:

Het CHOIR seminar is een platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan. Het seminar is open voor zorgprofessionals en wetenschappers met interesse in zorglogistiek.