5 april 2019

CHOIR seminar - dagplanning op de OK -

Improving healthcare operations starts here

Datum:

Vrijdag 5 april 2019

Tijd:

10:00 - 12:15u. Ontvangst en koffie vanaf 9:30.

Locatie:

Universiteit Twente, Ravelijn gebouw, RA1501. Zie plattegrond (gebouw 10).   


Adres: Hallenweg 17, 7522NH Enschede.     

Registratie:

Registratie is gesloten.

Tussen 12:15-13:00u is er een discussie-/netwerklunch georganiseerd.

Programma: 

Dit seminar staat in het teken van "dagplanning op de OK". De sprekers gaan onder andere in op de volgende onderwerpen:

 • Ilse Prins - LUMC

  In deze presentatie zal worden ingegaan op de manier waarop operaties worden ingepland in het LUMC. Van een verdeling van OK-sessies voor een kwartaal, een 3 weken vooruit vastgestelde planning tot de dagplanning op de OK zelf. Ook zal worden toegelicht met welke factoren rekening gehouden wordt bij het maken van een dagplanning. In de afgelopen jaren zijn er verschillende stappen gezet in het professionaliseren van deze OK-planning, welke zullen worden toegelicht.

 • Jasper Bos - CHOIR & Asito & JBZ

  Haastige spoed is zelden goed, dat geldt uiteraard zeer sterk in de zorg. Gelukkig komt absolute spoed relatief weinig voor. Voor verschillende categorieën spoed valt er ook wat te kiezen: opereer je een patiënt nu, of later? Jasper presenteert een overzicht van wat spoed is, hoeveel spoed er eigenlijk is en een wiskundig beslissingsmodel voor de optimale planning voor patiënten met semi-spoed.

 • Nardo Borgman - Gelre Ziekenhuizen

  Er zijn verschillende maatregelen voor de operatiekamer (OK) afdeling om OK capaciteit voor spoedpatienten in te zetten. Dit zijn onder andere het gebruik van spoed-OK’s, spoedpatienten laten inbreken in reguliere programma’s, of een combinatie van de twee hiervoor genoemde maatregelen. Op deze maatregelen kunnen verschillende patient en ziekenhuis kenmerken van invloed zijn zoals de patientenmix en ziekenhuisgrootte. Met behulp van computer simulatie zijn de effecten van kenmerken en maatregelen onderzocht. De resultaten zijn samengevoegd in een tool die de effecten op prestatie-indicatoren zoals OK benutting, wachttijden en overtijd inzichtelijk maakt.

 • Maarten Otten - CHOIR & Asito & ZGT

  Idealiter verloopt de uitvoering van operaties zoals deze zijn geroosterd. Echter, door allerlei redenen zal de uitvoering gedurende de dag vaak afwijken van het rooster. We onderscheiden de oorzaken van verstoringen in drie categorieën. Ten eerste zijn er interne verstoringen zoals variabiliteit in operatietijden. Ten tweede zijn er externe verstoringen zoals spoedpatiënten. Ten derde zijn er verstoringen die voortkomen uit eigen interne processen. Daarnaast zijn er verschillende criteria om  roosters te beoordelen, zoals het minimaliseren van overtijd of het maximaliseren van bezettingsgraad. Voor combinaties van een of meerdere criteria en een oorzaak van verstoringen presenteren we het wiskundige model dat het operatie rooster optimaliseert.

Over CHOIR seminars

Het CHOIR seminar is een platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan. Het seminar is open voor zorgprofessionals en wetenschappers met interesse in zorglogistiek.

Het eerstvolgende CHOIR seminar zal plaatsvinden in juni 2019.