1 juni 2018

CHOIR seminar - Simulatie in ziekenhuiszorg -

Improving healthcare operations starts here

Datum:

Vrijdag 1 juni 2018

Tijd:

10.00 - 13.00u. Ontvangst en koffie vanaf 9:30

Locatie:

Universiteit Twente, Ravelijn gebouw, RA1501. Zie plattegrond (gebouw 10).


Adres: Hallenweg 17, 7522NH Enschede

Registratie:

Registratie is gesloten

Tussen 12.00-13.00u is er een discussie-/netwerklunch georganiseerd.

Simulatie

Bij simulatie wordt de werkelijkheid nagebootst. Met een model van de werkelijkheid als input, kan het gedrag van het proces in kwestie over tijd worden geanalyseerd. Simulatie biedt de mogelijkheid om verschillende scenario's te testen zonder dat deze daadwerkelijk zijn geïmplementeerd, wat o.a. scheelt in kosten en veel inzicht oplevert. Simulatie kan in de ziekenhuiszorg zoal worden gebruikt voor het vergelijken van planningsregels voor patiënten, het vergelijken van lab configuraties en het vaststellen van de benodigde capaciteit voor verschillende ziekenhuisafdelingen.

Programma: 

In dit seminar zullen sprekers uit zowel de praktijk als onderzoek hun licht schijnen over de mogelijkheden die simulatie biedt voor het verbeteren van ziekenhuiszorg. 

  • Erwin Hans - CHOIR

    CHOIR maakt al 15 jaar gebruik van simulatie in de ziekenhuiszorg. Het is een krachtig hulpmiddel voor het ontwerpen en analyseren van complexe processen. Echter is het wel van belang om resultaten te beoordelen met goed inzicht in het werkingsprincipe, de voordelen en beperkingen van simulatie. Erwin geeft een korte introductie van de werkingsprincipes van verschillende soorten simulatie en bespreekt de voor- en nadelen van simulatie ten opzichte van alternatieve wiskundige methoden voor logistiek onderzoek. Ook bespreekt hij daarbij voorbeelden van succesvol gebruik van simulatie in ziekenhuizen.

  • Peer Goudswaard en Tjibbe Hoogstins - UMC Groningen

    Peer Goudswaard en Tjibbe Hoogstins zijn beide werkzaam bij de afdeling Zorglogistiek & Innovatie van het UMC Groningen. Sinds 2006 wordt gebruik gemaakt van simulatiesoftware voor het modelleren, simuleren en analyseren van zorgprocessen binnen het UMCG. In deze presentatie wordt ingegaan op de meerwaarde, afwegingen rondom de inzet en ervaringen met het gebruik van simulatiesoftware binnen het UMCG. Tevens wordt dieper ingegaan op een voorbeeld uit de praktijk waarbij FlexSim HC is gebruikt als simulatie software.

  • Paul Joustra - Rijnstate

    Sinds twee jaar wordt binnen Rijnstate ziekenhuis computersimulatie gebruikt voor capaciteitsberekeningen. Tot nu toe gaat dit om capaciteitsberekeningen ten behoeve van ver(nieuw)bouw trajecten.  De eerste keer was om de vernieuwbouw van het OK-complex in detail te kunnen doorrekenen en hierop werd erg enthousiast gereageerd, mede door het zichtbaar maken van de processtappen in de animatie. Gestart is met de simulatie van de nieuw te vormen Operatieve Opname Afdeling binnen het OK-complex. Vervolgens is ook de holding en de verkoever gesimuleerd om de afweging tussen aantal bedden en weigerkans te kwantificeren. Hierbij is tevens inzichtelijk gemaakt wat een harmonica functie tussen deze afdelingen als voordeel zou hebben.

Over CHOIR seminars

Het CHOIR seminar is een platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan. Het seminar is open voor zorgprofessionals en wetenschappers met interesse in zorglogistiek.

Het eerstvolgende CHOIR seminar zal plaatsvinden medio 2018.