CHOIR seminar: optimalisatie van vepleegafdelingen

CHOIR seminar - Optimalisatie van verpleegafdelingen -

Improving healthcare operations starts here

Verpleegafdelingen

Om goede doorstroming voor een patiënt in een ziekenhuis te garanderen en overcapaciteit te voorkomen is het van groot belang om capaciteiten van afdelingen slim te balanceren. De omvang van verpleegafdelingen hangt daarbij nauw samen met de planning van operaties en bijvoorbeeld de drukte en case mix van de SEH. In de praktijk wordt op veel manieren gewerkt aan een goed beddenhuis, onder andere met de opkomst van acute en electieve opname afdelingen. 

Programma: 

In dit seminar zullen sprekers uit zowel de praktijk als onderzoek hun licht schijnen over de uitdagingen en mogelijke oplossingen voor efficiënte verpleegafdelingen. Naast onderstaand programma wordt ook een demonstratie van een Excel-tool gegeven, welke gebruikt is om verpleegafdelingen te dimensioneren. De tool heeft een wachtrijmodel geïmplementeerd waarmee bedbezetting, weigerkans en bedden gewogen kunnen worden.

 • RENSKE BOSEMS-VISSER - ZGT

  Renske is beleidsadviseur Capaciteitsmanagement in ZGT en houdt zich onder andere bezig met efficiënt beddengebruik. Één van de manieren om slim op patiëntenstromen te sturen is het gebruik van een “Electieve Opnameafdeling” (EOA). Dit betekent dat patiënten die worden opgenomen voor een operatie zich op een andere locatie melden, dan de afdeling waar ze na de operatie komen te liggen. Op deze manier hoeft er gedurende de operatie nog geen bed vrijgehouden te worden. Renske licht de werkwijze en resultaten van de EOA van ZGT toe.

 • MAARTEN OTTEN - CHOIR & ZGT

  Tussen het ontslag van de ene patiënt en de opname van de andere patiënt moet een bed schoongemaakt worden. In het ZGT wordt dit gedaan door een centraal beddenserviceteam. Dit team komt op vastgestelde tijden op de verpleegafdelingen om de beschikbare bedden schoon te maken. Door de opname en ontslagtijden goed te voorspellen kunnen we de tijd waarop het team op de afdeling komt optimaliseren en het totaal aantal bezoeken per afdeling minimaliseren.

 • MACHTELD BRILLEMAN - DEVENTER ZIEKENHUIS

  Verpleegafdelingen kennen allerlei uitdagingen op het gebied van patiëntenlogistiek, zoals hoge werkdruk, opnamestops, of het fenomeen hollen en stilstaan. In de aanpak van patiëntenlogistiek is het Deventer Ziekenhuis begonnen bij de verpleegafdelingen. Met als leidraad ‘Bewustwording, Inzicht, Sturing’ is een aantal ontwikkelingen in gang gezet. Voor welke aanpak is gekozen en waarom? Waar staan we nu en wat zijn vervolgstappen?
  Machteld Brilleman MSc, is beleidsmedewerker patiëntenlogistiek in het Deventer Ziekenhuis en houdt zich verder bezig met het programmamanagement van Lean Six Sigma.

 • ALEIDA BRAAKSMA - CHOIR

  Het aantal bedden op een verpleegafdeling of per specialisme is vaak historisch bepaald. Regelmatig speelt juist dat aantal bedden een belangrijke rol bij het inplannen van verpleegkundigen. Enkele gevolgen: patiënten die niet bij het juiste specialisme liggen, hollen en stilstaan voor verplegend personeel, patiënten die moeten worden geweigerd, en inefficiëntie voor het ziekenhuis. Aleida presenteert twee wiskundige modellen die binnen CHOIR zijn ontwikkeld om dit proces te stroomlijnen. Het eerste model voorspelt de bedbezetting op verpleegafdelingen gegeven de OK-planning en instroom van spoedpatiënten. Het tweede model berekent het aantal verpleegkundigen dat per dienst moet worden ingepland, rekening houdend met die voorspelde bedbezetting.

 • MARCEL WEIJERS - SMK

  Marcel Weijers is het hoofd van de Afdeling Zorglogistiek in de Sint Maartenskliniek. In zijn presentatie over de capaciteitsplanning van de verpleegafdeling zal hij de herinrichting van de kliniek bespreken. Hij zal het hebben over het vaststellen van de beddencapaciteit en inzet van verpleegkundigen op basis van OK-dienstrooster en de opnameplanning. 

Over CHOIR seminars

Het CHOIR seminar is een platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan. Het seminar is open voor zorgprofessionals en wetenschappers met interesse in zorglogistiek.

Het eerstvolgende CHOIR seminar zal plaatsvinden medio 2018.