CHOIR seminar: AIOS & artsen planning

CHOIR seminar - AIOS & artsen planning -

Improving healthcare operations starts here

Datum:  

Vrijdag 9 februari 2018  

Planningsprobleem

Steeds meer ziekenhuizen kampen met roosterproblemen van AIOS. Door de beperking in opleidingsplekken en verkorting van de opleiding loopt het aantal AIOS terug. Naast hun opleiding doen AIOS veel patiëntenzorg en zorgen zij dus voor veel productie. Doordat er minder AIOS zijn, ontstaan er gaten in de roosters van afdelingen voor patiëntenzorg welke opgevuld moeten worden door specialisten en ANIOS. Daarnaast is het inroosteren van AIOS complex omdat deze afhankelijk is van het opleidingsjaar en de specialisatie binnen de opleiding. 

Programma: 

In dit seminar laten sprekers uit zowel de praktijk als onderzoek hun licht schijnen over dit planningsprobleem. Het programma bestaat uit de volgende sprekers:

 • Annebet van der Meulen - AIOS Neurologie UMC Groningen

  Annebet maakt de roosters voor de AIOS Neurologie in het UMCG. Bij het maken van een AIOS rooster is er een voortdurend probleem om een balans te vinden tussen wat nodig is voor bedrijfsvoering en wat nodig is voor opleiding. Streven is voor zowel de betreffende werkplekken als AIOS zelf zo’n constant mogelijk rooster te maken, zowel voor de korte als lange termijn. Dit valt in de praktijk erg tegen. Dit is een probleem dat niet alleen voor AIOS neurologie in het UMCG geldt, maar voor AIOS door het hele land. Op dit moment roosteren we “met de hand”.

 • Nicky Schuermans - Student Universiteit Twente

  Als onderdeel van haar Master Applied Mathematics, heeft Nicky een stageonderzoek gedaan naar het inplannen van arts-assistenten neurologie in het UMCG. Arts-assistenten moeten gedurende hun opleiding verschillende stages volbrengen. Deze verschillende stages moeten voor iedere arts-assistent gepland worden. Daarnaast moeten deze stages zo ingepland worden, dat op iedere stage voldoende arts-assistenten zijn voor goede ziekenhuiszorg. Buiten de stages moeten er ook verschillende diensten gepland worden. Momenteel wordt dit met de hand gedaan, waardoor dit tijdrovend is en dit kan leiden tot niet optimale oplossingen. In dit onderzoek is een model ontwikkeld voor het plannen van de stages en een model voor het plannen van de diensten.

 • Ramon van den Berg - Projectleider FMS

  Sinds 2014 daalt de instroom van aiossen op de werkvloer. In 2018 zal de instroom met gemiddeld bijna 20% gedaald zijn. Sommige opleidingen, zoals interne geneeskunde, dalen zelfs met meer dan 30%. De gevolgen zijn in veel ziekenhuizen al merkbaar: er worden meer anios ingezet en roosterproblemen nemen toe. De Federatie Medisch Specialisten wil met project RIO het flexibel opleiden met minder aios bevorderen. We ondersteunen het veld met het TOKIO-model, waarin de beoogde kwaliteit van zorg het uitgangspunt voor een herbezinning op de benodigde medische formatie van afdelingen of zelfs gehele ziekenhuizen. De sleutel is met een open blik te denken over taakherschikken. Meer dan 20 ziekenhuizen en UMC’s maken op dit moment gebruik van deze werkwijze. Ramon van den Berg licht de aanleiding en aanpak toe.

 • Maartje van de Vrugt - Postdoc CHOIR & LUMC

  Het is voor een zwangere vrouw belangrijk om controles te krijgen in de juiste weken van de zwangerschap. De gynaecologieafdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft problemen met het plannen van deze poliklinische afspraken op de juiste momenten. Ondanks de tijd die geïnvesteerd wordt in het maken van de planning, zijn de artsen ook ontevreden over hun roosters. Met een ‘Mixed Integer Linear Programming’-aanpak hebben we de roosters voor de artsen geoptimaliseerd, waarbij de doelstelling is om zo veel mogelijk aan de wensen van de artsen tegemoet te komen. Onze methode geeft met een uur rekentijd enkele goede roosters die aan alle eisen van het ziekenhuis voldoen. Deze roosters voldoen vele malen beter aan de wensen van de artsen en bovendien bespaart dit de arts die nu de roosters maakt veel tijd.

Over CHOIR seminars

Het CHOIR seminar is een platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan. Het seminar is open voor zorgprofessionals en wetenschappers met interesse in zorglogistiek.

Het eerstvolgende CHOIR seminar zal plaatsvinden medio 2018.