CHOIR seminar: tactisch plannen

CHOIR seminar - Tactisch plannen -

Improving healthcare operations starts here

Datum:  

Vrijdag 3 november 2017  

Tijd:

10:00 - 13:00.  Ontvangst en koffie vanaf 09:30

Plaats:

Universiteit Twente, Ravelijn gebouw, RA2504. Zie plattegrond (gebouw 10)   

Registratie:

Helaas zit het seminar vol. We zien u graag op ons volgende evenement.

Aansluitend aan het seminar (12:00-13:00) is er discussie-/netwerklunch georganiseerd.

VARIATIEREDUCTIE DOOR SLIMME BEDTOEWIJZIING 

UMC Utrecht

Robin Buter - Master student Universiteit Twente

Voor zijn bachelor opdracht, analyseerde Robin de variabiliteit in de bedbezetting van verschillende verpleegafdelingen in het UMC Utrecht, en beschreef hij hoe deze kan worden verminderd. Met behulp van wachtrijtheorie en simulatie bepaalde hij in zijn onderzoek hoeveel bedden er nodig zijn per specialisme, en analyseerde hij welke toewijzing van specialismen aan verpleegafdelingen optimaal is. Een slimmere toewijzing van specialismen aan verpleegafdelingen kan grote gevolgen hebben voor zowel de variatie in bedbezetting gedurende de dagen van de week, als voor de variatie tussen de bedbezetting van verschillende verpleegafdelingen.

Presentatie

SESSIEPLANNING VOOR ORTHOPEDEN

Sint Maartenskliniek

Eline Tsai - PhD student CHOIR

Het doel van het project is om de poli en OK sessies per orthopeed optimaal over een jaar te verdelen. De hoeveelheid poli en OK sessies die een orthopeed per jaar doet staat vast.  De verdeling van deze sessies beïnvloedt de lengte van de OK wachtrij.  De optimale OK wachtrijlengte is een afweging tussen de wachttijd van de patiënten en de hoeveelheid ongebruikte OK tijd. Over het algemeen willen ziekenhuizen de wachttijd van de patiënten minimaliseren. Verder kan inefficiënt gebruik van OK middelen leiden tot onnodige zorgkosten.

Presentatie

OK-PLANNING MET OPERATIEGROEPEN

LUMC  

Thomas Schneider - PhD student CHOIR-LUMC

Bij tactische planning van de beschikbare OK-tijd worden per specialisme blokken in een (twee)wekelijkse cyclus gepland. Het huidige state-of-the-art onderzoek voor tactische OK-planning plant deze blokken slim in door rekening te houden met de effecten van deze blokken op andere afdelingen zoals verpleegafdelingen en IC's. Deze modellen optimaliseren zelfs de indeling van de blokplanning door o.a. de variatie in bedbezetting op betrokken verpleegafdelingen te minimaliseren. Binnen dit lopende onderzoek wordt gekeken naar het inplannen van operatiegroepen binnen de geplande blokken. Blokplanning laat ruimte voor de operationele planning om verschillende operaties in te plannen. Hierdoor kan op operationeel niveau nog veel variatie in de bedbezetting veroorzaakt worden. Met het inplannen van operatiegroepen wordt getracht dit probleem te tackelen.

Presentatie

TACTISCH PLANNEN IN HET ZGT

  

Michel Kats - Unithoofd Regiecentrum ZGT

Sinds 2008 past het ZGT concepten zoals tactisch plannen toe om slimmer gebruik te maken van de beschikbare capaciteit en middelen binnen het ziekenhuis. Met behulp van wiskundige modellen en logistieke principes wordt er geprobeerd zo slim mogelijk te plannen. Toch moet steeds de balans worden gevonden tussen de nauwkeurigheid van de modellen en de dagelijkse werkelijkheid. De patiëntenstromen gedragen zich soms anders dan de modellen voorspellen.

Tactisch plannen gaat dus niet alleen over slim inzetten van wiskundige modellen, maar ook om een cultuurverandering binnen de organisatie. Er wordt gekeken wat écht nodig is en niet langer wat je graag zou willen hebben.

Presentatie

Over het CHOIR seminar

Het CHOIR seminar is een platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan. Het seminar is open voor zorgprofessionals en wetenschappers met interesse in zorglogistiek.

In het kader van twee promoties van CHOIR PhD's, organiseert CHOIR in december een driedaags symposium. Voor info zie hier. 

Het eerstvolgende CHOIR seminar zal plaatsvinden in het voorjaar van 2018.