CHOIR seminar
Improving healthcare operations starts here

Choir 1.jpg

Datum:

Vrijdag 15 april 2016

Tijd:

10:45 - 12:00


Ontvangst en koffie vanaf 10:30

Plaats:

Ravelijn 2504, Universiteit Twente

Kosten:

Geen

Introductie en de ontwikkeling van CHOIR


https://www.utwente.nl/bms/iebis/staff/hans/erwin_hans/erwin_hans-2.png


Erwin Hans


Universiteit Twente
In de afgelopen jaren heeft het zorglogistiek onderzoek door de UT geleid tot vele mooie resultaten, samenwerkingen met de praktijk, spin-offs, tools, en de oprichting van onderzoekscentrum CHOIR. Ook heeft het geleid tot de ontwikkeling van veel onderwijsmateriaal voor allerlei niveaus. Erwin Hans zal een overzicht geven van deze ontwikkelingen, waar vele alumni een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd.Tactische sturing op patiëntstromen in het ziekenhuis


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTr_4wXhcJXYeCworTb41Zt5o8EoyfRDhYigyOs_SGeal2GX6PCOQ


Jasper Quik, Renske Bosems-Visser, Saskia Busscher


Ziekenhuisgroep Twente
Sinds 2009 is ZGT landelijk voorloper op het gebied van integraal Tactisch Plannen. Het Tactisch Plannen Overleg (TPO) leidt tot efficiënter en doelmatiger plannen van capaciteiten en personeel en tot kortere doorlooptijden. De betrokkenheid van de medisch specialisten bij het TPO vormt de basis voor de behaalde resultaten. In 2015 is er onder andere gewerkt aan het verbeteren van de capaciteitsbalans tussen de electieve patiëntenstroom en spoedpatiënten.  


Verandering OK-planning leidt tot minder bedden


C:\Users\there\Dropbox\Website Utwente\NieuweFoto.JPG


Theresia van Essen


Vrije Universiteit Amsterdam
Het aantal bedden in het HagaZiekenhuis is de afgelopen jaren drastisch afgenomen. Om dezelfde of zelfs een hogere productie te kunnen realiseren is een verandering in werkwijze noodzakelijk. Eén mogelijke verandering is de OK-planning zodanig aanpassen, zodat hetzelfde aantal operaties of meer kunnen worden uitgevoerd terwijl er minder bedden op de verpleegafdeling nodig zijn om deze patiënten te accommoderen. Tijdens deze presentatie zullen de ontwikkelde oplosmethoden worden geïllustreerd aan de hand van de orthopedie afdeling van het HagaZiekenhuis.Toekomst CHOIR


https://www.utwente.nl/.uc/i77/9273740102b92b0000c05fea027d390b0084dd89030701c43202e40180.jpg


Richard Boucherie


Universiteit Twente
CHOIR heeft zich de afgelopen jaren voornamelijk gericht op logistieke problemen in de ziekenhuiszorg. De komende jaren zal CHOIR zich ook gaan richten op de logistiek van de hierbij aansluitende zorg, zoals de thuiszorg, het doelgroepenvervoer, en andere WMO gerelateerde zorg. Naast presentatie van eerste resultaten zal Richard Boucherie een doorkijk geven in de toekomstige ontwikkelingen van CHOIR.Over het CHOIR seminar


Het CHOIR seminar is een tweemaandelijks platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan. Het seminar is open voor zorgprofessionals en wetenschappers met interesse in zorglogistiek.


Het eerstvolgende CHOIR evenement is een symposium ter ere van de promotie van Maartje van de Vrugt, en zal plaatsvinden op 1 juli 2016. Het eerstvolgende CHOIR seminar zal plaatsvinden in het najaar van 2016.