Programma 11 november 2016

CHOIR seminar 

Improving healthcare operations starts here

Datum:
Tijd:

Plaats:
Registratie:

Vrijdag 11 november 2016
10:45 - 12:00
Ontvangst en koffie vanaf 10:30
Universiteit Twente, Ravelijn gebouw, RA2504
Gesloten

Aansluitend aan het seminar (12:00-13:00) zal een discussie-/netwerklunch plaatsvinden waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Verkorten van de echografie doorlooptijd


Donald Bouman en Evelyne Berfelo
Radioloog Laborant
Medisch Spectrum Twente


Bij patiënten met een afwijking in de schildklier, wordt met behulp van echografie weefsel verkregen ter uitsluiting van een kwaadaardigheid. Het betreft een multidisciplinair traject met medewerking van de Interne geneeskunde, chirurgie en radiologie. Het doel van ons Lean traject was een snellere (15 minuten), stressvrije procedure te ontwikkelen met een hogere opbrengst (>80%) en verkorting van de wachttijd. Het traject is uitgevoerd door de medewerkers op de werkvloer (echolaboranten) waar door middel van diverse Lean-tools (o.a. Verbeterbord, waardestroom, A3, werkvloeren, kata, 5S, standaard werkwijze etc). Resultaat was een toegenomen medewerker tevredenheid van 5,3 naar 7,8, halvering van de wachttijd (tot <4 weken). Geen klachten meer van patiënten, opbrengst ruim boven de beoogde 80% en een kostenbesparing van 20%. Het belangrijkste voor ons is dat we met Lean een manier hebben gevonden waarbij respectvol omgaan met medewerkers voorop staat, maar die tegelijkertijd de kwaliteit voor de patiënt aantoonbaar vergroot.

Optimalisatie afsprakenschema van de CT scanner


Nardo Borgman
PhD student
CHOIR UT – HAGA ziekenhuis

De radiologie-afdeling van het HagaZiekenhuis biedt onder andere CT diagnostiek aan, voor zowel geplande (electieve) als ongeplande (urgente) patiënten. Een deel van de ongeplande patiënten moet direct gediagnosticeerd worden, terwijl de anderen enige uren mogen wachten. In de praktijk resulteert dit in een vol gepland afsprakenschema, waarin afspraken verdeeld over de dag aangeboden worden, en moeten urgente patiënten tussendoor gepland en geholpen worden.

Hierin zit een afweging om enerzijds geplande patiënten niet te lang te laten wachten, en anderzijds om urgente patiënten snel te helpen. Een mogelijkheid om beide patiëntgroepen zo snel mogelijk te behandelen is het aanpassen van het electieve afsprakenschema, en rekening te houden met de variërende vraag naar urgente diagnostiek tijdens de dag. Dit kan gedaan worden door alleen diagnostiek afspraken aan te bieden op tijdstippen dat er weinig urgente patiënten verwacht worden. Hiervoor is een model ontwikkeld dat het afsprakenschema optimaliseert, zodat de wachttijd van electieve patiënten geminimaliseerd wordt, terwijl urgente patiënten binnen de gestelde normtijden gezien worden.

Over het CHOIR seminar

Het CHOIR seminar is een tweemaandelijks platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan. Het seminar is open voor zorgprofessionals en wetenschappers met interesse in zorglogistiek.

Het eerstvolgende CHOIR seminar zal plaatsvinden in het voorjaar van 2017.