Zie 13 november 2015

Programma 13 november 2015

CHOIR seminar
Improving healthcare operations starts here

Choir 1.jpg

Datum:

Vrijdag 13 november 2015

Tijd:

10:45 - 12:00


Ontvangst en koffie vanaf 10:30

Plaats:

Ravelijn 2502, Universiteit Twente

Kosten:

Geen (registratie niet vereist)
De logistieke praktijk van de AOA in het LUMC


WDannenberg
ajschneider

Wouter Dannenberg

en

Thomas SchneiderLUMC

LUMC en Universiteit Twente


Sinds september 2014 is de Acute Opname Afdeling van het LUMC op volle sterkte. De afdeling telt 28 bedden voor patiënten die acuut opgenomen moeten worden. Deze verruiming van AOA capaciteit heeft geleid tot een grotere stroom van patiënten welke meer interne afstemming met zich mee brengen.


Tijdens dit seminar zullen de logistieke succesfactoren en uitdagingen uit zowel de dagelijkse praktijk als de tactische analyse binnen het LUMC worden belicht.


Wel of geen AOA in het JBZ?


MvdVrugt


Maartje van de Vrugt


Jeroen Bosch Ziekenhuis en Universiteit Twente
De beschouwende afdelingen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) hebben in 2012 en Q1 2013 te maken gehad met een onevenredige bedbezetting voor verschillende specialismen. Op het CHOIR symposium in het JBZ (maart 2014) is al eens gepresenteerd over deze problematiek. Eén van de scenario’s was het inrichten van een Acute Opname Afdeling (AOA). In de literatuur blijken de meningen over een AOA verdeeld te zijn. Met de input van de betrokken specialisten is een AOA wiskundig doorgerekend. Op basis hiervan heeft het JBZ besloten geen AOA in te richten, maar het probleem anders op te lossen; namelijk door een overflow afdeling in te richten voor Interne patiënten. Deze oplossing is september 2014 geïmplementeerd, en blijkt aantoonbaar te werken in de praktijk.


Over het CHOIR seminar


Het CHOIR seminar is een tweemaandelijks platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan. Het seminar is open voor zorgprofessionals en wetenschappers met interesse in zorglogistiek.


Het eerstvolgende CHOIR evenement is een CHOIR on tour in het UMCU, en zal plaatsvinden in februari 2016.

Het eerstvolgende CHOIR seminar zal plaatsvinden in het voorjaar van 2016.