CHOIR seminar
Improving healthcare operations starts here

Choir 1.jpg

Datum:

Vrijdag 12 juni 2015

Tijd:

10:45 - 12:00


Ontvangst en koffie vanaf 10:30

Plaats:

Universiteit Twente

Kosten:

Geen (registratie niet vereist)Aansluitend aan het seminar (12:00-13:00) zal een discussie-/netwerklunch plaatsvinden waarvoor u van harte bent uitgenodigd. In verband met het bestellen van de lunch, kunt u zich tot 10 juni aanmelden voor de lunch via deze link.


Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 noord in ZGT locatie Almelo


Foto LSS presentatieIngrid Meijer en Michel Kats


ZGT Almelo

In ZGT is 5 noord een afdeling voor chirurgische patiënten. Door maatschappelijke trends en enkele besluiten op strategisch niveau, is de verdeling van patiënt typen op deze afdeling de laatste maanden veranderd. De opgenomen patiënten hebben meer complexe zorg nodig en blijven over het algemeen langer liggen. Gevolg voor de afdeling is een hoge ervaren werkdruk, en het personeel maakt zich zorgen over de consequenties die dit voor de kwaliteit van zorg heeft. Daarom is er in november 2014 een Lean Six Sigma traject gestart, waarbij knelpunten in kaart zijn gebracht. Er zijn verschillende interventies toegepast, onder andere op het gebied van standaardiseren van processen, het herinrichten van organisatorische processen, facilitaire middelen, en communicatie. Nu, een half jaar later, presenteren wij de resultaten.


Wie zorgt voor wie?


Foto Aleida Braaksma


Aleida Braaksma


AMC Amsterdam en Universiteit Twente
Aan het begin van de dienst op een verpleegafdeling wordt besloten welke verpleegkundige voor welke patiënten zal zorgen. Hierbij spelen veel factoren een rol, zoals zorgzwaarte van patiënten, expertise van verpleegkundigen, loopafstanden, en bekendheid van verpleegkundigen met bepaalde patiënten. Niet-gebalanceerde toewijzingen van verpleegkundigen aan patiënten brengen risico’s met zich mee voor de patiëntveiligheid, en leiden tot stress en onvrede bij verpleegkundigen. Het maken van goed gebalanceerde toewijzingen waarin rekening is gehouden met alle factoren is dus belangrijk. Het kan echter ook een moeilijk en tijdrovend proces zijn wanneer het handmatig wordt uitgevoerd, zoals momenteel vaak het geval is in ziekenhuizen.


In nauwe samenwerking met drie verpleegafdelingen van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam hebben wij een model ontwikkeld dat verpleegkundigen ondersteunt bij het maken van de toewijzing aan het begin van de dienst. Vervolgens hebben wij dit model getest in de praktijk. Het ontwikkelde model levert tijdwinst op voor verpleegkundigen en balanceert de werklast, en bevordert daarmee de kwaliteit van zorg.


Over het CHOIR seminar


Het CHOIR seminar is een tweemaandelijks platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan. Het seminar is open voor zorgprofessionals en wetenschappers met interesse in zorglogistiek.


Het eerstvolgende CHOIR evenement is de promotie van Aleida Braaksma op 25 september 2015.


Het volgende CHOIR seminar zal plaatsvinden in het najaar van 2015.