Zie 19 september 2014

Programma 19 september 2014

CHOIR seminar
Improving healthcare operations starts here

Choir 1.jpg

Datum:

Vrijdag 19 september 2014

Tijd:

10:45 - 12:00


Ontvangst en koffie vanaf 10:30

Plaats:

Universiteit Twente

Kosten:

Geen (registratie niet vereist)Aansluitend aan het seminar (12:00-13:00) zal een discussie-/netwerklunch plaatsvinden waarvoor u van harte bent uitgenodigd. In verband met het bestellen van de lunch, kunt u zich tot 17 september aanmelden voor de lunch.


Eisen die aan thuiszorg worden gesteld vs een efficiënte planningCharlotte van de Wetering


Carint Reggeland
Door de overheid en door het zorgkantoor worden strikte eisen gesteld aan de thuiszorgorganisatie. Dit staat echter haaks op een efficiënte thuiszorgplanning. Hoe kunnen we de planning verbeteren waardoor er een hogere cliënttevredenheid èn medewerkertevredenheid ontstaat?Doelgroepenvervoer: van effecten WMO naar efficiënte organisatie van vervoerPeter Bakker en Richard Boucherie


HHM en Universiteit Twente

Elke ochtend een vergelijkbaar beeld. Taxibusjes vervoeren leerlingen naar (bijzonder) onderwijs, ouderen naar dagbesteding, mensen met een beperking naar therapie, etc. Veelal gescheiden vormen van vervoer. Busjes rijden vaak deels of geheel leeg een deel van hun route. Met de introductie van de WMO wordt de financiering van doelgroepenvervoer nog meer dan voorheen belegd bij de gemeente.

De gemeente heeft daarmee de positie om integrale optimalisatie ven het vervoer te gaan realiseren. Dit lijkt een geschikt moment om de organisatie van doelgroepenvervoer nader onder de loep te nemen. Tijdens deze duo presentatie wordt doelgroepenvervoer belicht vanuit het perspectief van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de gemeente door Peter Bakker. Optimalisatie van routes en gecombineerde ritten voor verschillende doelgroepen wordt nader belicht door Richard Boucherie vanuit wiskundig perspectief. Eerste resultaten laten zien dat een significante reductie van de vervoerskosten mogelijk is.


Over het CHOIR seminar


Het CHOIR seminar is een tweemaandelijks platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan. Het seminar is open voor zorgprofessionals en wetenschappers met interesse in zorglogistiek.


Het eerstvolgende CHOIR evenement is een CHOIR op (Zorg)pad Symposium dat dit najaar zal plaatsvinden. Het volgende CHOIR seminar zal plaatsvinden op 23 januari 2015.