CHOIR seminar
Improving healthcare operations starts here

Choir 1.jpg

Datum:

Vrijdag 16 mei 2014

Tijd:

10:45 - 12:00


Ontvangst en koffie vanaf 10:30

Plaats:

Universiteit Twente

Kosten:

Geen (registratie niet vereist)Aansluitend aan het seminar (12:00-13:00) zal een discussie-/netwerklunch plaatsvinden waarvoor u van harte bent uitgenodigd. In verband met het bestellen van de lunch, kunt u zich tot 14 mei aanmelden voor de lunch. Op dit moment is de inschrijving gesloten.


Met minder OK’s de winter door?Ina Roubos en Egge van der Poel


UMC Utrecht en KPMG Plexus
Het UMC Utrecht heeft met behulp van een simulatiemodel kunnen kiezen voor een aangepaste OK rooster waarmee zij tijdens een grootschalige renovatie de bestaande OK produktie kan blijven uitvoeren, zonder daarmee de kwaliteit van (spoed)zorg te benadelen. Een kritische factor hierbij was het wel/niet kunnen werken zonder fysieke spoed OK.

In deze presentatie geven Ina Roubos (UMC Utrecht) en Egge van der Poel (KPMG Plexus) een toelichting op het planningsvraagstuk en de uitgevoerde simulatie en resultaten.

Het UMC Utrecht gaat in de periode 2014-2016 haar gehele OK complex renoveren en zal in die periode tijdelijk teruggaan in capaciteit van 20(fysieke) OK’s naar 17. Het was de vraag of dit realiseerbaar was zonder tijdelijke uitbreiding van OK-ruimte. Voor dit vraagstuk is op basis van vastgestelde uitgangspunten een nieuw OK-rooster ontworpen. De belangrijkste wijziging in het nieuwe OK-rooster is de methode voor het opvangen van spoedingrepen; door middel van vooraf ingeplande “witte vlekken” in plaats van op een beschikbare spoed OK.

Op basis van een model met daarin de relevante KPI’s is eerst de bestaande planning en OK rooster gesimuleerd. Dit gevalideerde model is daarna beoordeeld op de uitkomsten van de KPI’s. Op basis van de resultaten van de simulatie is uiteindelijk het definitieve rooster en bijvoorbeeld de grootte van de witte vlekken bepaald.

Het project en de ontwikkeling van het model is ook met name waardevol geweest in het overleg tussen chirurgen, anesthesiologen en OK planners. Op basis van concrete resultaten, goed gedefinieerde KPI’s en strak procesmanagement kon in drie maanden tijd een complex besluit worden genomen.Minimalisatie van de Wachttijd voor SpoedoperatiesJohann Hurink


Universiteit Twente
Ziekenhuizen streven ernaar om zorg van een zo goed mogelijke kwaliteit te leveren. Het is daarom belangrijk dat spoedpatiënten zo snel mogelijk worden geopereerd. Als een spoedoperatie te lang wordt uitgesteld, kan een patiënt complicaties krijgen of zelfs sterven. Capaciteit voor het uitvoeren van deze operaties kan op twee manieren worden gereserveerd: (1) één of meerdere Operatie Kamers (OKs) in hun geheel reserveren voor spoedoperaties of (2) de spoedoperaties in één van de electieve OKs uitvoeren. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat de tweede optie de beste is als er gekeken wordt naar de wachttijd van spoedpatiënten, overwerk van het personeel en de benutting van de OK. In dit geval worden patiënten geopereerd zodra één van de electieve operaties is afgelopen. Deze tijdstippen worden ‘break-in-moments’ (BIMs) genoemd. Als deze BIMs gelijkmatig worden verspreid over de dag, zal de wachttijd van de spoedpatiënten nog verder afnemen. In deze presentatie zal het probleem van het spreiden van de BIMs behandeld worden en zullen er oplosmethoden voor dit probleem worden geïntroduceerd.


Over het CHOIR seminar


Het CHOIR seminar is een tweemaandelijks platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan. Het seminar is open voor zorgprofessionals en wetenschappers met interesse in zorglogistiek.


Het volgende CHOIR seminar is nog niet gepland, maar zal plaatsvinden in september.