CHOIR seminar
Improving healthcare operations starts here

Choir 1.jpg

Datum:

Vrijdag 24 januari 2014

Tijd:

10:45 - 12:00


Ontvangst en koffie vanaf 10:30

Plaats:

Universiteit Twente, Ravelijn 2502 (gebouw 10 op de plattegrond van de campus)

Kosten:

Geen (registratie niet vereist)Aansluitend aan het seminar (12:00-13:00) zal een discussie-/netwerklunch plaatsvinden waarvoor u van harte bent uitgenodigd. In verband met het bestellen van de lunch, kunt u zich tot 22 januari aanmelden voor de lunch. Op dit moment is de inschrijving gesloten.


Tactisch plannen van toegangstijden in de zorgMartijn Mes


Universiteit Twente
In deze presentatie behandelen we een methode om een tactisch patiënt- en capaciteitsplan te ontwikkelen. Dit tactische plan wijst de beschikbare zorgcapaciteit toe aan meerdere zorgpaden en berekent het aantal patiënten om te behandelen in elke stap van elk zorgpad. De methode houdt rekening met meerdere capaciteitstypes, meerdere tijdsperioden, en met meerdere patiëntengroepen. Daarnaast houdt de methode rekening met stochastiek: onzekerheid in patiëntaankomsten en onzekerheid in het vervolgpad van een patiënt nadat deze een bepaalde stap van zijn zorgpad heeft doorlopen. Met andere woorden, deze methode integreert de capaciteitsplanning voor een complete zorgketen van ziekenhuisafdelingen en zorgcapaciteiten en het houdt tegelijkertijd rekening met de stochastische elementen die hierin voorkomen. We beschrijven een exacte oplosmethode voor het opstellen van een tactisch plan, waarbij we gebruik maken van de wiskundige techniek “Dynamic Programming” (DP). Deze methode werkt echter alleen voor zeer kleine instanties, veel kleiner dan instanties die voorkomen in de praktijk. Om die reden presenteren we een alternatieve oplossingsmethode genaamd “Approximate Dynamic Programming” (ADP). Rekenresultaten laten zien dat de ADP-methode accuraat is (zeer dicht bij de resultaten van de exacte DP-methode), en dat de ADP-methode significant beter presteert dan twee alternatieve methoden voor tactisch plannen.Tactisch plannen in de praktijkJasper Quik


Ziekenhuis Groep Twente (ZGT)
Bij ZGT (Ziekenhuis Groep Twente) is tactisch plannen al onderdeel van de gebruikelijke procedure. In die tactische planning zijn de poliklinieken en de operatiekamers (OK) opgenomen, evenals de verpleegafdelingen. Aanvankelijk werd gestart met drie grote chirurgische specialismen. Na een half jaar en een evaluatie van het proces, is het tactisch plannen uitgebreid binnen de organisatie. Toen is bovendien een systeem opgezet dat informatieoverzichten genereert. Bij ZGT heeft tactisch plannen geleid tot een betere benutting van de OK en verpleegafdelingen, afname van toegangstijden tot de polikliniek, en minder annuleringen van OK blokken als gevolg van onderbezetting . Tactisch plannen is georganiseerd rond bijeenkomsten over tactische planning, waar medewerkers op basis van managementinformatie de beschikbare capaciteit toekennen aan specialismen en patiëntengroepen.


Tactisch plannen is bij ZGT georganiseerd rond een tactisch planningsoverleg (TPO), waar de toewijzing van capaciteit wordt besproken . Deze bijeenkomst vindt tweewekelijks plaats, en wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van (de grotere) chirurgische afdelingen, het hoofd van de OK en het hoofd opnameplanning. Het overleg wordt voorgezeten door een zorgmanager. Data-analyse wordt gedaan met DynamicPlanner™, een geavanceerde beslissingsondersteuning en optimalisatie omgeving (Care Dynamics, 2011). Tijdens het TPO worden de bevindingen , opgesteld tijdens een pre-TPO met de hoofden OK en opnameplanning, gepresenteerd en besproken met de specialisten. Het is belangrijk de gebruikte gegevens te valideren, en te focussen op de zichtbare trends in plaats van de uitzonderingen.


Over het CHOIR seminar


Het CHOIR seminar is een tweemaandelijks platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan.


De eerstvolgende activiteit van CHOIR waarvoor u van harte bent uitgenodigd is het symposium ‘Capaciteitenmanagement van aanmelding tot ontslag: CHOIR op (Zorg)pad’ op 21 maart 2014. We zijn dan te gast in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, en er zullen presentaties zijn vanuit het ziekenhuis en van onderzoekers van CHOIR. Houd de website in de gaten voor meer informatie over deze bijeenkomst. (De CHOIR on tour bijeenkomsten zijn de opvolger van de voorheen georganiseerde STW LogiDOC bijeenkomsten.)


Het volgende CHOIR seminar is gepland op:

Vrijdag 16 mei 2014