Seminar 19 april 2013

CHOIR seminar
Improving healthcare operations starts here

Choir 1.jpg

Datum:

Vrijdag 19 april 2013

Tijd:

10:45 - 12:00


Ontvangst en koffie vanaf 10:30

Plaats:

Universiteit Twente, Citadel H327 (gebouw 9 op de plattegrond van de campus)

Kosten:

Geen (registratie niet vereist)Een classificatiesysteem voor capaciteitsplanning in de zorgNikky Kortbeek


Afdeling Kwaliteit en Proces Innovatie, Academisch Medisch Centrum

Center for Healthcare Operations Improvement & Research, Universiteit TwenteCHOIR heeft een taxonomie ontwikkeld voor capaciteitsplanning in de zorg. Deze taxonomie biedt een classificatieschema aan de hand waarvan een scherper inzicht kan worden verkregen in (1) voor welke planningsbeslissingen een zorginstelling staat, en (2) hoe deze met elkaar samenhangen. De taxonomie bestaat uit twee assen: de verticale as weerspiegelt het hiërarchische karakter van besluitvorming (strategische, tactische en operationele planning), en de horizontale as de verschillende typen zorgverlening (ambulante, spoedeisende, chirurgische, klinische, thuis- en residentiële zorg). Wij zijn ervan overtuigd dat deze taxonomie als waardevol communicatiemiddel kan dienen bij het vormen van een gezamenlijke visie op de scope en doelstellingen van een verbeterproject.
Putting science into practice in MST


C:\Users\vliegeni\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Linkedin foto.jpg


Rogier van Vliet


Manager Logistiek, Medisch Spectrum Twente
Tijdens deze presentatie zal Rogier van Vliet (Hoofd Logistiek MST) vertellen over drie projecten die binnen MST uitgevoerd zijn/worden.


Project 1 spuitpompen

MST ondervond problemen met de beschikbaarheid van verpleegkundige hulpmiddelen waaronder spuitpompen. Door het analyseren van farmaceutische data zijn we erin geslaagd een concept te bedenken waardoor verpleegkundigen op korte afstand een spuitpomp beschikbaar hebben, 24-7.


Project 2 Met minder linnen geen tekort

MST verbruikt veel linnengoed. Met hulp van een LEAN Black Belt zijn we erin geslaagd om overbodige stappen in het proces te elimineren, het verbruik te reduceren zonder de servicegraad te verlagen en de kosten met minimaal 10 % te reduceren.


Project 3 Optimalisatie bevoorrading verpleegafdelingen

De omzet van verbruiksartikelen (wondverband, spuiten naalden, handschoenen etc.) is € 9.000.000 per jaar voor geheel MST. De voorraden op verpleegafdelingen zijn relatief hoog. Met behulp van een LEAN Black Belt hebben we de verbruiksgegevens geanalyseerd en een andere werkwijze voorgesteld. De eerste resultaten laten voorraadreductiepotentieel van minimaal 40% zien.Over het CHOIR seminar


Het CHOIR seminar is een maandelijks platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan.


Het volgende CHOIR seminar is gepland op:

Vrijdag 17 mei 2013

Bernd van den Akker & Erwin Hans