Evenementen

CHOIR seminar - Artsenplanning

Improving healthcare operations starts here

Datum:

Vrijdag 14 oktober 2022

Tijd:

9:00 - 10:15u. 

Locatie:

Dit is een online seminar.

Registratie:

Registratie is gesloten.

Programma

Het CHOIR-netwerk* heeft alle kennis en ervaringen van haar deelnemers over het plan- en roosterproces voor artsen in ziekenhuizen gebundeld in een online document. Met een goed ingericht proces kunnen ziekenhuizen de stap maken van aanbodgericht naar vraaggericht werken, wat voor de patiënt leidt tot kortere toegangs- en wachttijden, voor medewerkers tot betere benutting van de agenda’s en beter gebalanceerde werkdruk, en op ziekenhuisniveau tot meer controle over de productie. Het document willen we via dit webinar introduceren door middel van drie presentaties. Eerst geeft Maartje van de Vrugt (Amsterdam UMC) een introductie van een gemeenschappelijke taal. Vervolgens bespreekt Arjan van Hoorn (UMC Utrecht) hoe je de transitie maakt naar een volwassen plan- en roosterproces. Tot slot laat Arnoud van der Zalm (HagaZiekenhuis) zien hoe artsenplanning en productiesturing geregeld is in zijn ziekenhuis.

*Het “CHOIR netwerk” bestaat uit een groep ziekenhuizen die regelmatig samen komt om kennis en ervaringen uit te wisselen, en is geïnitieerd vanuit CHOIR.

    OVER CHOIR SEMINARS:

    Het CHOIR seminar is een platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan. Het seminar is open voor zorgprofessionals en wetenschappers met interesse in zorglogistiek.