Zie Onderwijs

Opleiding Zorglogistiek voor Zorgprofessionals

Opleiding: Capaciteitsmanagement in de Zorg

CHOIR organiseert al sinds 2008 cursussen voor zorgprofessionals. Sinds enkele jaren doen we dit in samenwerking met onze spin-off Rhythm BV. Rhythm maakt wetenschappelijke kennis op het gebied van zorglogistiek toegankelijk door zorgaanbieders te begeleiden in het innoveren van hun capaciteitsmanagement. Prof.dr.ir. Erwin Hans en prof.dr. Richard Boucherie (beide oprichters van CHOIR) zijn docenten in deze cursussen, in nauwe samenwerking met experts van Rhythm.

Zie voor meer info over het cursusaanbod: https://www.rhythm.nl/nl/academy/

Zie voor meer info over de cursus capaciteitsmanagement, editie voorjaar 2021 de brochure.

Groepswerk Opleiding Zorglogistiek