Zie Onderwijs

Opleiding Zorglogistiek voor Zorgprofessionals

Opleiding Zorglogistiek 2020

“We hebben goede productieafspraken gemaakt met de zorgverzekeraar maar we kunnen niet voldoende patiënten inplannen om deze ook te halen”

“Het is pas september maar we zitten nu al aan ons productieplafond”

“Op papier hebben we voldoende personeel, maar op de vloer is het hollen of stilstaan”

“Sinds kort werk ik als capaciteitsmanager in een zorginstelling. Waar moet ik beginnen met het aanpakken van onze logistieke problemen?”

Herkenbaar? Deze vraagstukken zijn allemaal gerelateerd aan het goed toepassen van integraal capaciteitsmanagement. In de opleiding Zorglogistiek leert u dit soort vragen te beantwoorden. Van april - 7 oktober 2020 organiseert CHOIR samen met Rhythm (spin-off van CHOIR) de volgende editie van deze opleiding. Gedurende zeven opleidingsdagen behandelen we concepten en principes van integraal capaciteitsmanagement waarna we ze duiden met praktijkvoorbeelden. Hiermee kunt u zorglogistiek in uw organisatie vanuit kennis gaan vormgeven en continu door ontwikkelen. We laten concrete voorbeelden zien op basis van dashboards, leggen de link met integrale aansturing en tonen aan hoe dit tevens de planning & control cyclus effectiever en efficiënter maakt. Er is specifieke aandacht voor integrale besturing van de polikliniek, diagnostiek, OK, kliniek, inclusief personeelsplanning. Ook ontmoet u gelijkgestemden van andere organisaties en bouwt zo aan een netwerk met collega’s van andere zorginstellingen.  

Deze opleiding biedt u het vertrekpunt om op basis van de nieuwste inzichten uit het werkveld en de academische wereld het capaciteitsmanagement in uw organisatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau structureel te gaan verbeteren.

Meer informatie of het inschrijfformulier vind u op de volgende webpagina: https://www.rhythm.nl/nl/academy/opleiding-zorglogistiek-2020/

Over Rhythm: Rhythm maakt wetenschappelijke kennis op het gebied van zorglogistiek toegankelijk door zorgaanbieders te begeleiden in het innoveren van hun capaciteitsmanagement. Rhythm is een spin-off van CHOIR.