Studeren en een fysieke beperking

Persoonlijke omstandigheden melden

Studeren met een fysieke beperking of lichamelijke klachten (tijdelijk of permanent), vraagt vaak veel energie en extra tijd. Lichamelijke en geestelijke vermoeidheid wegens de beperking zijn mogelijke gevolgen waardoor je studievoortgang vertraging oploopt. Ook kan een onvoldoende toegankelijkheid van de UT-gebouwen en het onderwijs een belemmerende rol spelen bij het volgen van je studie.

 • Wat kan je zelf doen

  Elke student is anders en heeft een andere ondersteuningbehoefte. Informeer de studieadviseur van je opleiding, maak je situatie bespreekbaar en vraag tijdig hulp.
  Bespreek (bij de start van je studie) welke ondersteuning je denkt nodig te hebben om goed te kunnen werken en studeren en welke afspraken daarover te maken zijn. 

  De studieadviseur kan je adviseren en begeleiden in de mogelijkheden van ondersteuning en voorzieningen binnen jouw opleiding. Denk hierbij aan periodieke begeleidingsgesprekken, ondersteuning bij het maken van een realistische studieplanning (op maat). Toetsvoorzieningen zoals verlenging van toetstijd of het gebruik van een laptop met speciale software bij toetsen.

  • Toegankelijkheid

   Informeer de studieadviseur als je problemen ondervindt bij:

   • de toegankelijkheid, de doorgankelijkheid en bereikbaarheid van gebouwen, onderwijsruimtes, toiletruimtes en het campusterrein
   • de toegankelijkheid van apparatuur
   • langdurig zitten, staan of bewegen
   • het maken van aantekeningen, schriftelijke opdrachten en toetsen
   • aanwezigheid tijdens onderwijsmomenten vanwege pijnklachten, verminderde belastbaarheid
   • fijne motorische handelingen -
    • uitoefenen van laboratorium- en practicavaardigheden
    • het werken met een PC/laptop
    • hanteren en manipuleren van studiemateriaal
  • Tips
   • Informeer betrokkenen (docenten en medestudenten) vooraf zelf (of via de studieadviseur) over je beperking en mogelijkheden.
   • Overleg welke taken in de werkgroep voor jou haalbaar zijn.
   • Maak bij werkgroepen goede afspraken over tijdstip van overleggen en pauzes.
   • Werk samen online samen bijvoorbeeld via Teams.
   • Vraag medestudenten college-aantekeningen te delen via Canvas of sharepoint.
   • Maak goede planning: spreiden van werkzaamheden.
   • Maak afspraken door feedback en vragen te stellen aan docent bij zelfstudie via email/teams/telefoon.
   • Overweeg gebruik van voorleessoftware en/of spraakherkenningssoftware (raadpleeg de coördinator diversiteit).
   • Op de webpagina Studievaardigheden vind je praktische tips hoe je geconcentreerd kan blijven werken.
   • Bekijk welke cursussen en trainingen worden aangeboden die je kunnen ondersteunen bij het behouden van je mentale gezondheid. Maak bij mentale klachten een afspraak bij de studentenpsycholoog voor een oriënterend gesprek waarin een inschatting wordt gemaakt van jouw klachten en welke hulp je daarbij nodig hebt.
   • Raadpleeg ook de well-being website 'Are you okay'.
   • Informatie voor Hoger Onderwijs studenten met een ondersteuningsvraag:
 • Hoe kan de UT je helpen

  Als student met persoonlijke omstandigheden kun je voor studiebegeleiding en voorzieningen die nodig zijn een beroep doen op de diverse begeleiders van de UT. Zij denken met je mee en kunnen je helpen eventuele belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen en studievertraging ten gevolge van je omstandigheden zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

  • Ga praten met de studieadviseur van je opleiding als je knelpunten ervaart door je persoonlijke omstandigheden. De studieadviseur adviseert over vakkenkeuze, het opzetten van een aangepaste studieplanning en tijdsplanning als de omstandigheid studievertraging (heeft) veroorzaakt of om ruimte te geven voor therapeutische behandeling. De studieadviseur biedt ondersteuning in het organiseren van noodzakelijke aanpassingen en communicatie naar docenten binnen jouw opleiding.
  • Als je door je lichamelijke beperking mentale klachten ervaart biedt de studentenpsycholoog ondersteuning. Tijdens een orienterend gesprek adviseert de studentenpsycholoog wat een passend vervolg is in jouw situatie. Maak een afspraak met je huisarts of de studentenpsycholoog als je situatie daar aanleiding toe geeft en je behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek en advies over de omstandigheden waarin je je bevindt.
  • Bij de studentendecaan kun je terecht voor een onafhankelijk advies en (financiële)ondersteunings regelingen bij studievertraging ten gevolge van je beperking of klachten.
   Raadpleeg de  studentendecaan voor advies en praktische ondersteuning als je knelpunten verwacht in de studieomgeving wegens persoonlijke omstandigheden. Voorbeelden van ondersteuning zijn beperken van gebouwenwisseling/lokaalwisseling en maatregelen gebonden aan een specifiek medisch probleem (rustruimte, aangepast meubilair of spraakherkenningssoftware).
  • RSI/KANS klachten: verkeerde werkhouding, werkdruk, stress en weinig rust spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van RSI gerelateerde klachten.
   Raadpleeg de UT-informatiepagina RSI/KANS en beeldschermwerk voor studenten

  Bewijsstukken en medische verklaringen

  Als je gebruik zou willen maken van de voorzieningen en regelingen, dan kun je het stappenplan hiervoor raadplegen. Er is een bewijsdocument van je persoonlijke omstandigheid nodig om een beroep te kunnen doen op voorzieningen en regelingen. 

 • Hulpmiddelen

  Bruikbare hulpmiddelen

  Hulpmiddelen via zorgverzekeraar, thuiszorgwinkel, Gemeente en UWV

  • Bepaalde hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging worden vergoed door de eigen zorgverzekeraar.
  • Eenvoudige loophulpmiddelen zijn te koop of te huur bij een thuiszorgwinkel.
  • Maatwerkvoorzieningen (geen medische hulp) voor blijvend gebruik worden verstrekt vanuit de WMO van de gemeente.
  • Bepaalde hulpmiddelen of voorzieningen bij het volgen van een opleiding worden onder voorwaarden verstrekt door het UWV.

  Raadpleeg de Hulpmiddelenwijzer voor meer informatie over de diverse hulpmiddelen.

 • Externe ondersteuning

  op de campus

  buiten de campus

 • Aanvullende informatie
  • Op eigen benen, website met informatie voor jongeren met een chronische aandoening en lichamelijke beperking, ziektes en/of een functiebeperking die een transitie in ziekte of zorg doormaken.
  • Ontspanning-audio-oefeningen 'leven met pijn'