Zie Home SACC

Studeren met persoonlijke omstandigheden

meld jouw persoonlijke
omstandigheden
meldingsformulier

Er zijn verschillende persoonlijke omstandigheden waardoor het volgen van onderwijs lastig is, het je studievoortgang belemmert en je studievertraging op loopt, of je zelfs helemaal moet stoppen met de studie. Studievertraging in je eerste academische jaar heeft gevolgen voor het Bindend Studie Advies (BSA). Ga met de studieadviseur van je opleiding in gesprek over de haalbaarheid van je gekozen opleiding. Ben je aspirant student met persoonlijke omstandigheden, neem dan voor aanvang van de studie tijdig contact op (binnen 3 maanden) met de studieadviseur van je keuzeopleiding. Het bespreekbaar maken van je persoonlijke omstandigheden stelt ons in staat binnen de mogelijkheden passende ondersteuning te bieden waarbij we rekening houden met jouw specifieke wensen. Een kennismakingsgesprek behoort tot de mogelijkheden. Neem voor meer informatie over 'studeren met persoonlijke omstandigheden' contact op met de coördinator diversiteit.   

Als je een beroep wilt doen op specifiek ondersteunende voorzieningen en regelingen dan is melden van je persoonlijke omstandigheden noodzakelijk. Hoe de melding en aanvraag van ondersteunende voorzieningen verloopt lees je in het stappenplan aanvraag voorzieningen.

Als persoonlijke omstandigheden je studievoortgang beïnvloed heb je mogelijk recht op tegemoetkoming overmacht via de FOBOS-regeling van de UT of kan DUO een uitzondering maken op de regels van de prestatiebeurs (voorziening prestatiebeurs).

Persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op je studie(voortgang):