UTDienstenCESSACCPersoonlijke omstandigheden

Studeren met persoonlijke omstandigheden

persoonlijke omstandigheden melden
 • UT student

  Er zijn verschillende persoonlijke omstandigheden waardoor het volgen van onderwijs lastig is, het je studievoortgang belemmert en je studievertraging op loopt, of je zelfs helemaal moet stoppen met de studie.

  Studievertraging in je eerste academische jaar heeft ook gevolgen voor het Bindend Studie Advies (BSA).
  Wanneer je persoonlijke omstandigheden het volgen van onderwijs en studeren lastig maken ga dan altijd met de studieadviseur van je opleiding in gesprek over jouw situatie. Bespreek de mogelijkheden van ondersteuning en voorzieningen. 

  Als je een beroep wilt doen op specifiek ondersteunende voorzieningen en regelingen dan is melden van je persoonlijke omstandigheden noodzakelijk. Hoe de melding en aanvraag van ondersteunende voorzieningen verloopt lees je in het stappenplan aanvraag voorzieningen.

  Als persoonlijke omstandigheden van invloed zijn op je studievoortgang heb je mogelijk recht op tegemoetkoming overmacht via de FOBOS-regeling van de UT of kan DUO een uitzondering maken op de regels van de prestatiebeurs (voorziening prestatiebeurs).

  Meld jouw persoonlijke omstandigheden
  Meldingsformulier
 • Aankomend UT student

  Verwacht je door je persoonlijke omstandigheden knelpunten tijdens je studie, neem dan voor aanvang van de studie tijdig contact op (binnen 3 maanden) met de studieadviseur van je keuzeopleiding.

  We adviseren om je alvast je omstandigheden te melden, bij voorkeur meteen bij aanmelding voor je opleiding. Het bespreekbaar maken van je persoonlijke omstandigheden stelt ons in staat binnen onze mogelijkheden passende ondersteuning te bieden waarbij we rekening houden met jouw specifieke wensen. Een kennismakingsgesprek voorafaand aan je studie aan de UT behoort tot de mogelijkheden.
  Neem voor meer informatie over 'studeren met persoonlijke omstandigheden' contact op met de coördinator diversiteit.   

  Meld jouw persoonlijke omstandigheden
  Meldingsformulier

Persoonlijke omstandigheden

die van invloed kunnen zijn op je studie(voortgang):