Overzicht persoonlijke omstandigheden

Studeren met persoonlijke omstandigheden

meld jouw persoonlijke omstandigheden

Er zijn verschillende persoonlijke omstandigheden waardoor het volgen van onderwijs lastig is, het je studievoortgang belemmert en je studievertraging op loopt. Studievertraging in je eerste academische jaar heeft gevolgen voor het Bindend Studie Advies (BSA).

Als je een beroep wilt doen op specifiek ondersteunende voorzieningen en regelingen dan is melden van je persoonlijke omstandigheden noodzakelijk. Hoe de melding en aanvraag van ondersteunende voorzieningen verloopt lees je in het stappenplan aanvraag voorzieningen.

Als persoonlijke omstandigheden je studievoortgang beïnvloed heb je mogelijk recht op tegemoetkoming overmacht.

Persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op je studie(voortgang):