de hoeveelheid energie die men per dag heeft voor zowel studie als huishouden, lichamelijke verzorging en vrije tijd is beperkt.

Energieproblemen uiten zich vooral in vermoeidheid, maar kan ook resulteren in lichamelijke en geestelijke uitputting en andere klachten. Er zijn vele ziektes, fysieke beperkingen en psychische klachten waarbij vermoeidheid en energietekort een rol spelen.

Kenmerken

Het  patroon van energieproblemen bij ziekte, fysieke en psychische aandoeningen is vaak grillig. De mate zal per persoon en aandoening verschillen. Energieproblemen komen niet alleen tot uiting in de hoeveelheid slaap die men nodig heeft, maar kunnen ook bijvoorbeeld spiermoeheid, concentratie- en/of geheugenproblemen, verlaagde weerstand met als gevolg vatbaarheid voor griep veroorzaken. Studenten met energieproblemen hebben veel minder reserves dan anderen. Ook veel uren achter elkaar doorwerken kan uitputtend zijn. Er zijn lange herstelperiodes nodig na geestelijke en/of lichamelijke inspanning.

Problemen in de onderwijssituatie

Afhankelijk van de ernst van de ziekte of beperking kan het betekenen dat de student moeite heeft met het volgen van onderwijs en wanneer dit wel lukt hij/zij thuis eerst moet bijkomen. Reizen naar de faculteit en de drukte in een gebouw kunnen negatieve effecten hebben op deze student (bv. verlies van controle over de omgeving en een overload aan informatie). Een gevolg van het energietekort is moeite met concentratie en onthouden.

Mogelijke onderwijsmaatregelen

Een verklaring is nodig die de aanvraag voorzieningen en regelingen wegens persoonlijke omstandigheden rechtvaardigt. Procedure aanvraag voorzieningen: raadpleeg het stappenplan.

Een rooster met teveel verplichte uren achter elkaar op een dag werkt uitputtend en heeft een negatief effect op de energie voor de dagen erna. Een student met energieproblemen kan baat hebben bij:

 • Aangepast studieprogramma.
 • Ingeplande rusturen.
 • Rustruimte met ligvoorziening.
 • Spreiding (verplichte) colleges of roosteraanpassingen.
 • Videolectures van verplichte colleges.
 • Beperkte gebouwenwisseling.

toetsvoorzieningen

 • Extra tijd bij toetsen.
 • Aparte toetsruimte.
 • Toetsen maken op laptop.
 • Spreiding toetsen: pauze tijdens toetsen of opsplitsen van toetsen in delen.
 • Take-home toets.
 • Aanpassing bij vakken waar aanwezigheid verplicht is.  
 • Alternatieve opdracht.  

Bruikbare hulpmiddelen

Interne Aanbod begeleiding

Voor opleidingsgebonden begeleiding is de studieadviseur van de opleiding het eerste aanspreekpunt.
Voor opleidingoverstijgende individuele begeleiding en advisering zijn de studentbegeleiders van Student Affairs Coaching & Counselling te raadplegen.

Interne aanbod ondersteuning

UT ondersteuningsaanbod van trainingen, workshops, studievaardigheden.

Regelingen bij studiebeperking

Studenten met een functiebeperking kunnen in bepaalde situaties aanspraak maken op extra voorzieningen en een financiële tegemoetkoming: Financieel slim je studie doorlopen (pdf. 400 Kb, bron: ECIO).
Vraag advies bij de studentendecaan bij interne en externe ondersteunende (financiële) regelingen.

UT regelingen

 • BSA (Bindend Studieadvies).
 • FOBOS (Financiële Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden Student).

Externe regelingen

Externe aanbod begeleiding en ondersteuning

op de campus

buiten de campus

Tips voor docenten

 • Neem vermoeidheidsklachten serieus.
 • Via email/telefoon vragen laten stellen.
 • Collegesheets, samenvattingen, lesstof, opdrachten (van tevoren) op black board of naar student mailen: aanwezigheid bij colleges is niet altijd mogelijk.
 • Aanpassing regelen bij vakken waar aanwezigheid verplicht is.
 • Alternatieve opdracht (indien gewenst).

Tips voor studenten

 • Zorg dat betrokkenen weten wat voor een problemen je hebt door het zelf te melden of door gebruik te maken van de diensten van je studieadviseur. Zorg dat docenten vooraf zijn geïnformeerd hoe zij met jouw beperking rekening kunnen houden.
 • Maak op tijd afspraken voor roosterwijzigingen en toetsen.
 • 5 minuteninformatie: vermoeidheid 

Informatiebronnen

literatuur/publicaties

Websites