Curriculum

Invulling derde bachelorjaar

Derde jaar BMT en keuzeruimte

Op deze website vind je de volgende informatie over het 3e bachelorjaar BMT:

 1. Eigen BMT-modules
 2. Minorruimte
 3. Procedure en deadlines (let op! 12 mei deadline inschrijving M9 en M10)

1. Eigen BMT-modules

De opleiding BMT biedt drie modules aan in het derde jaar. Deze modules sluiten aan bij de drie BME-mastertracks en bij de hoofdindeling van het onderzoek in het TechMed Research Centre. Zie het curriculum voor de inhoud van deze drie modules.

 • 1e kwartiel: Module 9, Biorobotics
 • 2e kwartiel: Module 10, Imaging and Diagnostics
 • 3e kwartiel: Module 11, Bionanotechnologie & Weefselregeneratie

Studenten volgen in elk geval de module die behoort bij de track van hun keuze waarin ze willen afstuderen. Samen met de bacheloropdracht vormt dit het afstuderen. Het staat studenten vrij om daarnaast de andere door BMT aangeboden modules te volgen, maar hiertoe bestaat geen verplichting. De studenten zijn in principe vrij om in het 3e jaar 30 EC zelf in te vullen.

2. Minorruimte

De vrije minorruimte kan gebruikt worden voor verbreding of verdieping buiten BMT. Hiervoor zijn de volgende opties:

 • High Tech Human Touch-modules zoals beschreven op de centrale minoren-website.
 • Modules van andere opleidingen. Voor beschikbare modules en toegangseisen, zie de website over minoren. Let op: modules uit het 3e en 4e kwartiel worden hier in de loop van 2018 nog toegevoegd.
 • Een of twee kwartielen in het buitenland. Neem hiervoor tijdig contact op met de mobiliteitscoördinator BMT en bekijk het aanbod op de study abroad site.
 • Keuzevakken aan een andere universiteit.
 • Op de UT kunnen alleen gehele modules worden gekozen.

Voor het gebruik van de keuzeruimte voor invulling met vakken die niet door de UT worden aangeboden gelden de volgende restricties:

 • De overlap met reeds behandelde stof mag niet meer zijn dan maximaal 50% van de module. Voor eventuele overlap wordt geen vrijstelling verleend.
 • De modules en/of vakken dienen van academisch niveau te zijn.
 • De keuze dient vergezeld te gaan van een schriftelijke motivatie via een verzoek aan de examencommissie
 • De keuze en motivatie worden getoetst op bovenstaande criteria door de opleiding. 

Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op met de studieadviseur: studyadviser-BMT@utwente.nl
Voor problemen met inschrijven kun je een mail sturen naar minor@utwente.nl.

3. Procedure en deadlines

April/mei: keuzes maken.

13 mei 2018: inschrijven voor minoren en M9 en M10 van BMT via de minorwebsite.
Let op: na deze datum kan niet meer voor deze modules worden ingeschreven.

Studenten moeten zich inschrijven onder de volgende vakcodes:
M9: HM BioRobotics, minorcode TNW-HM-BROB-15
M10: IM Imaging & Diagnostics, minorcode TNW-IM-I&D-15