Curriculum

Invulling derde bachelorjaar

Derde jaar BMT en keuzeruimte

Op deze website vind je de volgende informatie over het 3e bachelorjaar BMT:

 1. Eigen BMT-modules
 2. Minorruimte
 3. Procedure en deadlines (let op! 12 mei deadline inschrijving M9 en M10)

1. Eigen BMT-modules

De opleiding BMT biedt drie modules aan in het derde jaar. Deze modules sluiten aan bij de drie BME-mastertracks en bij de hoofdindeling van het onderzoek in het MIRA instituut. Zie het curriculum voor de inhoud van deze drie modules.

 • 1e kwartiel: Module 9, Neural and Motor Systems (naam in 2016-2017: minor BioRobotics)
 • 2e kwartiel: Module 10, Imaging and Diagnostics
 • 3e kwartiel: Module 11, Bionanotechnologie & Advanced Biomanufacturing

Studenten volgen in elk geval de module die behoort bij de track van hun keuze. Dit is meestal de groep waar ze hun bachelor-opdracht gaan uitvoeren. Het staat studenten vrij om daarnaast 1 van de andere door BMT aangeboden modules te volgen, maar hiertoe bestaat geen verplichting. De studenten zijn in principe vrij om in het 3de jaar 30EC zelf in te vullen.

2. Minorruimte

De vrije minorruimte kan gebruikt worden voor verbreding of verdieping buiten BMT. Hiervoor zijn de volgende opties:

 • High Tech Human Touch-modules zoals beschreven op de centrale minoren-website.
 • Modules van andere opleidingen. Voor beschikbare modules en toegangseisen, zie de website over aanschuifminoren. Let op: modules uit het 3e en 4e kwartiel worden hier in de loop van 2017 nog toegevoegd.
 • Een of twee kwartielen in het buitenland. Neem hiervoor tijdig contact op met de mobiliteitsco√∂rdinator BMT en bekijk het aanbod op de study abroad site.
 • Keuzevakken aan een andere universiteit.

Voor het gebruik van de keuzeruimte voor invulling met vakken die niet door de opleiding BMT worden aangeboden gelden de volgende restricties:

 • Alleen gehele modules kunnen worden gekozen. De overlap met reeds behandelde stof mag niet meer zijn dan maximaal 50% van de module. Voor eventuele overlap wordt geen vrijstelling verleend.
 • De modules en/of vakken dienen van academisch niveau te zijn.
 • De keuze dient vergezeld te gaan van een schriftelijke motivatie via het formulier Aanvraag bachelorpakket.
 • De keuze en motivatie worden getoetst op bovenstaande criteria door de opleiding. Bij twijfel wordt de examencommissie geraadpleegd.

Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op met de studieadviseur.
Voor problemen met inschrijven kun je een mail sturen naar minor@utwente.nl.

3. Procedure en deadlines

April/mei: keuzes maken.

12 mei 2017: inschrijven voor minoren en M9 en M10 van BMT via de minorwebsite.
Let op: na deze datum kan niet meer voor deze modules worden ingeschreven.

Studenten moeten zich inschrijven onder de volgende vakcodes:
M9: HM BioRobotics, minorcode TNW-HM-BROB-15
M10: IM Imaging & Diagnostics, minorcode TNW-IM-I&D-15

1 december 2017: als je in het 3e en/of 4e kwartiel onderwijs buiten BMT gaat volgen, is dit de datum waarop je het formulier Aanvraag bachelorpakket uiterlijk moet indienen.