Toolkit Thuismonitoring dementie

over deze website

Er is groeiend interesse voor innovatieve monitoring technologie die mensen met dementie ondersteunt om langer thuis te wonen. Succesvolle (door)ontwikkeling en implementatie blijkt echter complex en vraagt om concrete handvatten. Samen met potentiële gebruikers en belanghebbenden vanuit het zorgveld, bedrijfsleven en zorgfinanciering heeft het Centre for eHealth & Wellbeing Research van de Universiteit Twente onderzoek verricht naar ontwerp en implementatie van niet-hinderlijke monitoring technologie in de zorg voor thuiswonende mensen met dementie. De opgedane inzichten zijn vertaald naar praktische aanbevelingen welke u op deze website vindt. Het tot stand komen van deze website is mogelijk gemaakt dankzij een VIMP-subsidie van ZonMw.

Voor wie is deze website?

Bent u zorginnovator, technologieontwikkelaar, of onderzoeker? En wilt u meer weten over hoe slimme monitoring technologie voor mensen met dementie optimaal ontwikkeld en geïmplementeerd kan worden? Dan is deze website voor u. 

Langer thuis met dementie door slimme monitoring technologie

Hoe werkt slimme monitoring technologie in de zorg voor thuiswonende mensen met dementie? En hoe kan dit mantelzorgers en wijkverpleegkundigen ondersteunen? Bekijk het onderstaande filmpje voor een korte uitleg.

Ontwikkeling & implementatie

Op deze website vindt u advies voor de ontwikkeling en implementatie van slimme monitoring technologie voor thuiswonende mensen met dementie a.d.h.v. de CeHRes Roadmap. De CeHRes Roadmap is een raamwerk welke helpt bij het plannen en uitvoeren van het ontwikkel- en implementatieproces van zorgtechnologie.