Contextual Inquiry

In de Contextual Inquiry fase staat een verkenning van de context en de identificatie van belanghebbenden centraal. De opgedane kennis geeft richting aan het verdere ontwikkelproces en maakt het formeren van een goed samengesteld projectteam mogelijk.