Operationalization

In de Operationalization fase wordt een concreet plan uitgewerkt voor duurzame implementatie van de technologie in de beoogde context. Hierbij worden randvoorwaarden voor succesvolle implementatie in kaart gebracht en een levensvatbaar business model ontworpen. Het doel is om een optimale fit te bereiken tussen de technologie, de belanghebbenden, en de implementatiecontext.