CeHRes Roadmap

De CeHRes Roadmap is een raamwerk welke helpt bij het plannen en uitvoeren van het ontwikkel- en implementatieproces van zorgtechnologie. De Roadmap is ontwikkeld door het Centre for eHealth & Wellbeing Research aan de Universiteit Twente en is bedoeld voor technologieontwikkelaars, zorginnovatoren en onderzoekers. De Roadmap kan gebruikt worden voor het maken van nieuwe technologie maar ook voor het verbeteren van bestaande technologie. Het bereiken van een optimale fit tussen de technologie, gebruikers en belanghebbenden, en de (zorg)context staat hierin centraal.

Op deze website vindt u advies voor de ontwikkeling en implementatie van slimme monitoring technologie voor thuiswonende mensen met dementie, a.d.h.v de eerste 4 (onderling verwoven) fases van de CeHRes Roadmap:

  1. Contextual Inquiry: Verkenning van de context en identificatie van belanghebbenden
  2. Value Specification: Verkenning van de kernbehoeftes van potentiële gebruikers en andere belanghebbenden
  3. Design: Co-creatie van een eerste prototype
  4. Operationalization: Verkenning van randvoorwaarden voor succesvolle implementatie en co-creatie van een levensvatbaar business model

Bron:

van Gemert-Pijnen, J.E.W.C., Kelders, S.M., Kip, H., & Sanderman, R. (2018). eHealth research, theory and development. Oxford, New York: Routledge. Link