Value Specification

In de Value Specification fase staat een analyse van de doelgroep centraal: Wat moet volgens verschillende belanghebbenden de toegevoegde waarde van de technologie zijn? Wat zijn mogelijke risico’s die moeten worden voorkomen? En wat is nodig van de technologie zelf?