Zie Onderzoek

Ethiek Commissie BMS

Wat doet de facultaire Commissie Ethiek?

De facultaire BMS Ethiek Commissie (BMS-EC) is ingesteld om onderzoek te beoordelen dat door studenten en medewerkers wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de medewerkers van de faculteit BMS. Kijk voor meer informatie over de commissie en de procedures op de Engelstalige website