Onderwijs

Commissie Ethiek

Welkom op de website van de Ethische commissie. De commissie vergemakkelijkt en controleert het ethische gedrag van alle onderzoeken waarbij mensen betrokken zijn bij de faculteit BMS.

De facultaire Commissie Ethiek (CE) is ingesteld om onderzoek te beoordelen dat door studenten en medewerkers wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de medewerkers van de faculteit BMS. Kijk voor meer informatie over de commissie en de procedures op https://www.utwente.nl/en/bms/research/ethics/#what-is-research-with-human-subjects