Zie Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS)

Het onderwijsaanbod van de Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS)

Het Onderwijs Service Centrum (OSC) ondersteunt de faculteitsdecaan, de opleidingsdirecteuren, docenten en studenten voor de bachelor-, (pre)master- en masteropleidingen van de Faculty Behavioural, Management and Social sciences. Binnen de faculteit is deze afdeling verantwoordelijk voor de organisatorische, procedurele en inhoudelijke coördinatie van het BMS-onderwijs. Behalve hun taak als coördinator of adviseur voeren de medewerkers taken uit in het domein van de onderwijsondersteuning, zoals internationalisering, kwaliteitszorg, stagebegeleiding en studie- en studentbegeleiding. Informatie en contactgegevens worden in het Engels aangeboden