Het onderwijsaanbod van de Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS)

Het Onderwijs Service Centrum (OSC) ondersteunt de faculteitsdecaan, de opleidingsdirecteuren, docenten en studenten voor de bachelor-, (pre)master- en masteropleidingen van de Faculty Behavioural, Management and Social sciences. Binnen de faculteit is deze afdeling verantwoordelijk voor de organisatorische, procedurele en inhoudelijke coördinatie van het BMS-onderwijs. Behalve hun taak als coördinator of adviseur voeren de medewerkers taken uit in het domein van de onderwijsondersteuning, zoals internationalisering, kwaliteitszorg, stagebegeleiding en studie- en studentbegeleiding. Informatie en contactgegevens worden in het Engels aangeboden