UTFaculteitenBMSNieuwsDe KiTeS sectie (BMS) is betrokken bij het Horizon Europe BioTraCes project

De KiTeS sectie (BMS) is betrokken bij het Horizon Europe BioTraCes project

BioTraCes ondersteunt transformatieve verandering voor natuur, gelijkheid, en rechtvaardigheid

Op 9 en 10 Februari 2023 is het BioTraCes project van start gegaan met de eerste consortium meeting in Wageningen. BIOTraCes staat voor "Biodiversity and Transformative Change for plural and nature positive societies". Het heeft als doel om een Theory of Transformative Change te ontwikkelen en testen die niet alleen betrekking heeft op instituties en praktijken, maar ook op onderliggende waarden en kennis systemen. Het project wil dit bereiken via locale case studies en een bottom up actie onderzoek benadering. Het team van KiTeS werkt samen met het initiatief Voedselpark Amsterdam. Zie voor meer informatie het engelstalige nieuwsbericht.