UTFaculteitenBMSNieuwsAlexander van Deursen trapt Unicef-essayreeks over invloed van digitalisering op kinderen en kinderrechten af

Alexander van Deursen trapt Unicef-essayreeks over invloed van digitalisering op kinderen en kinderrechten af

Computers, mobieltjes, AI: kinderen en jongeren leven in een digitale wereld. Ze kennen als geen ander de voordelen, maar er zijn ook nadelen waar beleidsmakers, (jeugd)professionals en opvoeders hen tegen dienen te beschermen. UT-hoogleraar Alexander van Deursen trapt deze week een achtdelige essayreeks van Unicef Nederland af, over de invloed van digitalisering op kinderen en kinderrechten.

Het essay Kinderen online: digitale inclusie als fundamenteel recht is te vinden op de website van Unicef. Er is ook een verkorte versie met daarin de kernpunten. In de komende weken worden nog zeven essays gepubliceerd, deze zijn te vinden via https://www.unicef.nl/digitale-leefomgeving-kinderen.

Grote invloed

Digitale technologie is een integraal onderdeel van het leven van onze kinderen. In alle omgevingen waar kinderen en jongeren zijn, thuis, op school, in sportclubs, op werk of op fysieke speel- en hangplekken, zijn ze verbonden via en met digitale toepassingen. Het heeft een grote invloed op hun welzijn en ontwikkeling. Het biedt kansen voor het vergroten van de betrokkenheid van kinderen bij de samenleving en voor het opdoen van competenties die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling. Er kleven echter ook risico’s aan de toenemende digitalisering, waartegen kinderen beschermd dienen te worden. Om de rechten van kinderen te waarborgen in de online wereld, publiceerde het VN-Kinderrechtencomité in 2021 General Comment 25.  

Voordelen maar ook schaduwkanten

Kinderen ontmoeten elkaar online, ze maken vrienden, hebben plezier met games en filmpjes op sociale mediaplatforms. Bovendien doen kinderen online kennis en vaardigheden op die cruciaal zijn voor hun toekomst. Digitale technologie kan ook bijdragen aan onderwijs dat gevarieerder en meer op maat is. Tegelijkertijd heeft digitale technologie schaduwkanten. Kinderen lopen tal van risico’s wanneer ze zich in de onlinewereld begeven. Denk aan schadelijke informatie, gokken, pesten, discriminatie en nepnieuws. Maar ook seksueel misbruik, gender-gerelateerd geweld en cyberagressie.

Wetenschappelijke essays

Wat zegt wetenschappelijk onderzoek over de invloed van digitalisering op kinderen en kinderrechten? Wat kunnen politici, beleidsmakers, bestuurders en andere belanghebbenden ermee? En hoe kunnen de rechten en belangen van het kind uiteindelijk het beste worden geborgd? Samen met de Universiteit Leiden en Kennisnet publiceert Unicef Nederland een achtdelige essayreeks om de kennis over kinderrechten in de digitale wereld in Nederland te vergroten, waaraan ook experts verbonden aan Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM), Autoriteit Online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) en Autoriteit Consument & Markt meewerkten.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)