Zie Nieuws

Een duurzame toekomst: Voor welk scenario kies jij? Project RRI2SCALE

Woon jij in de provincie Overijssel? Dan kun je nu stemmen op scenario’s op het gebied van innovatie. Deze gaan over het ontwikkelen van duurzame scenario’s voor energievoorziening, mobiliteit en transport en slimme steden. De resultaten worden gebruikt voor het project RRI2SCALE. Belangrijk voor dit project is de verwachting die inwoners hebben van innovatie en hoe zij in hun directe leefomgeving hierop invloed kunnen uitoefenen. 

Met deze open uitnodiging krijg je de gelegenheid om deze eerste scenario’s op waarde te schatten en je belangstelling door te geven aan vervolgactiviteiten over deze thema’s in dit project. Je hoeft zelf geen expert te zijn. Jouw mening is het meest belangrijk voor ons.

JA, ik deel graag mijn visie over een duurzame toekomst!
Klik hier en stem voor jouw scenario

Wat kun je verwachten?

Er worden zes scenario’s gepresenteerd, twee per thema. Die zijn opgesteld op basis van verkenningen van trends en visies op de toekomst, analyse van mogelijke dilemma’s en de discussie daarover met vakdeskundigen. De scenario’s schetsen steeds een mogelijke ontwikkelingsrichting. Die waardeer je positief of negatief. De stemresultaten worden gebruikt door de onderzoekers om de scenario’s verder te verbeteren en om advies te geven aan de vier deelnemende regio's.

Project RRi2SCALE

Bekijk de video:

Universiteit Twente en de provincie Overijssel nemen sinds 2020 deel aan het Europese project 'Responsible Research and Innovation Ecosystems at Regional Scale for Intelligent Cities, Transport and Energy' (RRI2SCALE). In de periode 2020 tot en met 2023 ontwikkelen projectpartners een aanpak om regio's op gebied van onderzoek en innovatiebeleid meer inclusief en toekomstgericht te maken. Naast Overijssel participeren ook de Europese regio's Kreta (Griekenland), Galicië (Spanje) en Vestland (Noorwegen). 

DesignLab is verantwoordelijk voor de opzet van workshops binnen deze vier Europese regio's op gebied van toekomstscenario's en regionale innovatie agenda's. In het bijzonder ligt de focus op Citizen Science en het betrekken van burgers bij het ontwerp van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie, duurzame mobiliteit en intelligente steden.

Voor meer informatie over project RRI2SCALE: bezoek de website.