Zie Nieuws

Koninklijke Onderscheiding voor Jules Pieters en Piet Dijkstra

Jules Pieters, emeritus-hoogleraar Toegepaste Psychologie en grondlegger van de opleiding Psychologie aan de Universiteit Twente, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat heeft de burgemeester van Enschede, Onno van Veldhuizen, hem vandaag meegedeeld. Ook oud-hoogleraar Biomaterialen Piet Dijkstra kreeg goed nieuws, van burgemeester Jan Pierik van Borne. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Het officiële ‘opspeldmoment’ zal op een nader te bepalen datum plaatsvinden.

Jules Pieters had een lange loopbaan aan de Universiteit Twente, die begon in september 1980, als wetenschappelijk medewerker bij de onderafdeling Toegepaste Onderwijskunde. In april 1991 volgde zijn benoeming tot hoogleraar Instructietechnologie. Hij was decaan van de toenmalige faculteit Toegepaste Onderwijskunde. Pieters stond aan de wieg van de opleiding Psychologie van de UT, en was ook jarenlang opleidingsdirecteur van deze opleiding. In het jaar 2007 werkte hij het grootste deel van het jaar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, om aan het eind van dat jaar terug te keren naar de UT als hoogleraar Toegepaste Psychologie met bijzondere aandacht voor leren en instructie. Hij was ook wetenschappelijk directeur van het instituut ELAN, voor Lerarenopleiding, Aansluiting en Nascholing. In 2012 ging hij met emeritaat.

Onderwijskundig ontwerpen

Pieters is niet alleen voorgedragen voor zijn grote betekenis voor de Universiteit Twente - de opleiding psychologie is inmiddels een succesvolle opleiding die sterk is gegroeid -, maar ook voor de vele activiteiten die hij, ook na zijn emeritaat, heeft ontplooid. Zo was hij voorzitter van de Vereniging voor Leraren Opleiders Nederland (VELON). Daar toonde hij zich een groot pleitbezorger van de beroepsregistratie van lerarenopleiders, als basis voor de kwaliteit van de leraar en het onderwijs. Op dit moment is hij onder meer nog voorzitter van de Stichting DoCenter, kenniscentrum voor docentontwikkeling en duurzame curriculuminnovatie. In zijn wetenschappelijk werk roemen de voordragers vooral zijn rol in het onderwijskundig ontwerpen. De onderwijskundig ontwerper staat tussen de onderwijskunde als academische discipline en de dagelijkse onderwijspraktijk. In totaal begeleidde Pieters 45 promovendi, waarvan afgelopen jaar (dus ruim na zijn emeritaat) nog vier.

 

Pieter Jelle (Piet) Dijkstra begon zijn loopbaan aan de Universiteit Twente in 1987, in de groep Polymeerchemie en Biomaterialen. Hij werd hoogleraar in de groep Biomaterials Science and Technology, die tegenwoordig deel uitmaakt van het Technical Medical Centre van de UT. Dijkstra is een expert in biodegradeerbare materialen, zowel natuurlijk als synthetisch, en heeft verschillende patenten op zijn naam. Die materialen worden onder meer gebruikt voor regenerative medicine: het herstellen van beschadigd weefsel, met lichaamseigen cellen en ondersteund door bio-afbreekbare materialen. Dijkstra heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het onderwijs voor de bachelor- en masteropleiding biomedische technologie. In september 2018 ging hij met emeritaat, maar hij is nog wel part-time betrokken bij het onderzoek van de groep Biomaterials Science and Technology in Twente, en bij het MERLN Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine van de Universiteit Maastricht, van oud-UT-hoogleraar Clemens van Blitterswijk. 

BORNSE Synagoge

Dijkstra krijgt zijn onderscheiding vooral ook vanwege zijn grote inzet voor de Stichting Cultureel Podium Bornse Synagoge. Zijn leiding- en richtinggevende inzet is van grote waarde voor het Joods culturele erfgoed. 

 Vanwege de coronacrisis worden de bij de onderscheiding horende versierselen op een nader, landelijk te kiezen moment opgespeld.

ir. W.R. van der Veen (Wiebe)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)
+31 53 489 4244 | +31 6 12185692
 w.r.vanderveen@utwente.nl
Gebouw: Spiegel Tuin