Zie Nieuws

Een energietransitie waarin iedereen kan meedoen

Energiearmoede is een veel groter probleem dan nu wordt gedacht volgens Mariëlle Feenstra, PhD candidate in de leerstoel Energy and Gender (Vakgroep CSTM; Faculteit BMS). Dat schrijft ze in een white paper in samenwerking met TNO, de universiteit van Leeds, de Rijksuniversiteit Groningen, en de universiteit van Barcelona.

Met het white paper willen de onderzoekers aandacht vragen voor de rol van energiearmoede in de energietransitie. Er zijn veel verschillende definities voor energiearmoede, maar de meest gebruikte is een huishouden dat tenminste 10 procent van het besteedbaar inkomen uitgeeft aan energie. Zulke huishoudens kampen met hoge uitgaven voor elektriciteit en gas willen ze een comfortabele temperatuur in hun huizen hebben.

Onder de radar

Veel huishoudens blijven nu nog onder de radar omdat energiearmoede niet gemeten wordt plus niet alle huishoudens die in energiearmoede leven ontvangen sociale bijstand. Het gaat hierbij om groepen die echt in de problemen komen. Volgens Feenstra gebeurt dat vooral doordat er bij energiebeleid nog te veel naar het gemiddelde huishouden wordt gekeken. “Neem studenten bijvoorbeeld, die zitten niet in het sociale vangnet en ontvangen ook geen uitkering. Nu de winter er aankomt en we met z’n allen veel thuis zitten, schiet de energierekening omhoog”, zegt Feenstra.

Erken het probleem

“Overheden moeten erkennen dat dit een groot probleem is”, vervolgt Feenstra. Sommige provincies en gemeenten zijn er al mee bezig, maar het kan beter. “De overheid is vooralsnog vooral een regulerende partij en zou voor de energietransitie juist een faciliterende partij moeten zijn. Huishoudens met onvoldoende geld of bewoners van een huurhuis moeten geholpen worden hun huis te verduurzamen zodat iedereen kan meedoen in de energietransitie.”

Meer informatie

Mariëlle Feenstra is PhD Candidate in de leerstoel Energy and Gender dat onderdeel is van de vakgroep Technology and Governance for Sustainability (faculteit BMS). Daar doet ze onderzoek naar de rol van gender in energie- en klimaatbeleid. Samen met onderzoekers van de universiteiten van Leeds, Groningen en Barcelona en onderzoeksbureau TNO schreef ze een whitepaper om aandacht te vragen voor de rol van energiearmoede in de energietransitie.

K.W. Wesselink MSc (Kees)
Communicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)