Zie Nieuws

Dr. Magda Boere-Boonekamp winnaar dr. A.J. Swaakprijs

De dr. A.J. Swaakprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt door AJN Jeugdartsen Nederland aan personen, groepen of instellingen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet om de jeugdgezondheidszorg in Nederland op een hoger plan te brengen. Op 13 november ontvangt Dr Magda Boere-Boonekamp de prijs – die bestaat uit een geldbedrag van €5000,- – op de ‘AJN Jeugdartsen Nederland’-dag. Ze werkte op de afdeling Health Technology and Services Research (HTSR; Faculteit BMS).

Boere-Boonekamp heeft haar hele werkzame leven gewijd aan de jeugdgezondheidszorg. Van 1983 tot 2007 werkte ze als jeugdarts in de praktijk. In 1996 promoveerde ze op het proefschrift ‘Screening for developmental dysplasia of the hip’ waarna ze aan de slag ging als universitair docent en later als universitair hoofddocent bij de vakgroep HTSR. Daar heeft ze zich altijd ingezet voor de jeugdgezondheidszorg, waarna ze in december 2019 met pensioen ging.

Gevarieerd onderzoek

Haar onderzoek bij de Universiteit Twente richtte zich op veel verschillende onderwerpen binnen de jeugdgezondheidszorg, zoals dysplastische heupontwikkeling, helmtherapie, kindersterfte, versterking van zorg voor kwetsbare kinderen, secundaire preventie van kindermishandeling, coördinatie van zorg rondom zwangerschap en screening op postpartum depressie. Hierbij heeft ze altijd actief de verbinding gezocht met de praktijk door professionals uit het veld te betrekken.