Zie Nieuws

Innovatieve ideeën met betrekking tot onderwijs gezocht!

Heb je ideeën om het onderwijs van BMS te verbeteren? Met een budget uit de WSV-gelden ondersteunen we graag innovatieve initiatieven. Via deze link kun je je voorstel voor 2021 indienen tot en met 5 november.

Wat achtergrondinformatie:

Ieder kalenderjaar tot en met 2024 komt er budget vrij uit de Wet Studievoorschotmiddelen (WSV). Deze wet is het gevolg van de afschaffing van de basisbeurs voor studenten, die is omgezet van een gift naar een lening. Daarom dient dit budget ten goede komen aan het onderwijs en aan onze studenten. Een groot deel van het geld is gereserveerd voor input van docenten van BMS en van studenten. Dit geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden als middel voor de vakgroepen ter compensatie van de tijd die je aan een innovatieproject besteedt. Een ander voorbeeld om het geld te gebruiken is als je ideeën hebt om online onderwijs/toetsing te verbeteren of interactie tussen studenten wil bevorderen.

De vereisten voor een aanvraag uit de WSV-fondsen:

- Het ondersteunt minimaal één van de vijf UT-strategische doelen met betrekking tot de Kwaliteitsafspraken: Community building, Global Citizens, Docentprofessionalisering, Talentontwikkeling van studenten, Leerfaciliteiten

- Het is breed toepasbaar, niet alleen voor bijvoorbeeld één of twee opleidingen. Dit kan BMS-breed zijn, maar ook samenwerking met andere faculteiten of diensten betekenen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van een leerlijn.

- Hybride onderwijs is een speerpunt; voor nu, in deze uitdagende tijden, maar natuurlijk ook voor de toekomst. Het voorstel past bij voorkeur ook in dit thema.


Er kan een selectie plaatsvinden als het jaarlijkse budget niet alle voorstellen kan dekken. De belangrijkste focus bij de selectie zal zijn of aan de bovenstaande criteria is voldaan. 

We kijken uit naar de voorstellen!