De oprichting van het Universiteitsfonds Twente

De oprichting van het Universiteitsfonds Twente

Het verhaal van de Universiteit Twente begint eigenlijk al vlak na de Tweede Wereldoorlog, in de regio Twente. Vrijwel iedereen was er in die periode van overtuigd dat industrialisering van levensgroot belang was voor de Nederlandse economie. Om die reden adviseerde een commissie ingesteld door de minister van Onderwijs om naast de Technische Hogeschool Delft een tweede technische hogeschool te openen. Maar waar? De Twentse lobby kon beginnen!

In 1948 werd de Stichting Technisch Hoger Onderwijs voor Noord- en Oost Nederland opgericht, de huidige voorloper van het huidige Universiteitsfonds Twente. Bedrijven en overheden die betrokken waren bij de stichting lobbyden eensgezind om een technische hogeschool naar hun regio te krijgen – ze waren ervan overtuigd dat de komst van een hogeschool een positieve invloed zou hebben op de werkgelegenheid en bedrijvigheid in hun gemeenten. Hoewel de minister ervoor koos de nieuwe technische hogeschool in Eindhoven te vestigen, bleek al snel na de opening in 1956 dat ook met de tweede technische hogeschool niet kon worden voorzien in de grote vraag naar ingenieurs.

De lobby kwam dus weer op gang en liet een groot draagvlak zien onder de burgers en bedrijven. Zo bracht een groot aantal bedrijven en weldoeners spontaan een aanzienlijk bedrag binnen vijf dagen bijeen. Mede dankzij deze inspanningen besloot de regering uiteindelijk tot de oprichting van de THT. In de woorden van minister van Onderwijs Jo Cals: ‘De overtuigingskracht, waarmede […] is gepleit voor de vestiging van een technische hogeschool op Drienerlo, alsmede de offervaardigheid, die daarbij door industriële en andere bedrijven is betoond, doet de ondergetekende verwachten, dat met betrekking tot de vestiging van een technische hogeschool in Twente krachtige steun mag worden verwacht van de autoriteiten en de bevolking in dit gebied.’

 

De canon is altijd in ontwikkeling en staat open voor debat en discussie. Mis jij een gebeurtenis, kenmerk of markant persoon in de canon?

Voeg dan jouw eigen verhaal toe!