Rector magnificus Harry van den Kroonenberg

Rector magnificus Harry van den Kroonenberg

‘Waar een wil is, is een weg.’ Rector magnificus Harry van den Kroonenberg kende geen ‘problemen’ maar louter ‘uitdagingen en mogelijkheden’. Hij staat bekend als de geestelijk vader van ‘de ondernemende universiteit’, maar heeft op meer vlakken veel betekend voor de UT.

De jonge Harry van den Kroonenberg studeerde aan de hts in Venlo. Net als veel anderen uit het zuiden ging hij na zijn studie bij Philips werken. In de avonduren en met geleende boeken studeerde hij ondertussen Werktuigbouwkunde aan de Technische Hogeschool Delft, waar hij later ook promoveerde. Na een tijd gewerkt te hebben bij IHC Holland werd hij benoemd tot hoogleraar in de Ontwerp- en Constructieleer aan de THT.

Zeven jaar later werd deze inspirerende en aimabele man benoemd tot rector magnificus, een post die hij van 1979 tot 1982 en van 1985 tot 1988 bekleedde. Begin jaren tachtig introduceerde hij voor het eerst zijn visie op de ondernemende universiteit. Volgens hem was de kennis die de universiteit genereerde van grote betekenis, en hij benadrukte dat die kennis mogelijkheden bood tot ondernemen. Hiermee ging Van den Kroonenberg dwars tegen de tijdgeest in; hij kon dan ook op weinig steun rekenen. Men sprak schande van de manier waarop hij de universiteit zou ‘uitleveren aan het bedrijfsleven’. Zo sprak de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid een vernietigend oordeel uit over Van den Kroonenbergs vernieuwingsdrift en zijn opvatting van de universiteit als een bedrijf.

Aangezien er slechts uitdagingen en mogelijkheden bestaan en geen problemen, wist Van den Kroonenberg de universiteit desondanks te veranderen en een nieuwe, onderscheidende identiteit te geven. Voor zijn werk ontving hij de prijs voor de ‘meest ondernemende ambtenaar van Nederland’ en in 1990 won hij voor zijn vernieuwing de Max Geldens Prijs. Maar Van den Kroonenberg ontwikkelde niet alleen het concept van de ondernemende universiteit, hij zette zich ook in voor de implementatie ervan. De eerste stappen waren een technologietransferpunt (1979), het BTC (1982) en het TOP-programma voor jonge (student)ondernemers (1984).

De schok was groot toen Van den Kroonenberg in 1996 tijdens het hardlopen plotseling in elkaar zakte en kort daarna overleed. Om zijn vernieuwende visie en pioniersrol te eren, reikt het Universiteitsfonds Twente jaarlijks de Van den Kroonenbergprijs uit voor jong excellent ondernemerschap. In 2011 is bij het 50-jarig bestaan van de UT een bronzen borstbeeld van hem onthuld voor het Horstgebouw op de campus. Het beeld werd deels gefinancierd met bijdragen van bedrijven die dankzij de TOP-regeling hun eerste stappen op het ondernemerspad konden zetten. In 2019 verscheen bij AFdH-Uitgevers een biografie over Van den Kroonenberg getiteld ‘Pionier en prof – Harry van den Kroonenberg, grondlegger van de ondernemende universiteit’.

De canon is altijd in ontwikkeling en staat open voor debat en discussie. Mis jij een gebeurtenis, kenmerk of markant persoon in de canon?

Voeg dan jouw eigen verhaal toe!