Rector magnificus Frans van Vught

RECTOR MAGNIFICUS FRANS VAN VUGHT

Zelden kende de Universiteit Twente een markantere en invloedrijkere bestuurder dan Frans van Vught. De rector magnificus stond in turbulente tijden aan het roer van de UT.

Frans van Vught (1950) studeert Planologie en Sociologie aan de Universiteit Utrecht. Na enkele jaren bij buitenlandse universiteiten te hebben gewerkt, promoveert hij in 1982 in Enschede in de Beleidswetenschappen. Hij wordt parttime hoogleraar in Leiden, totdat hij in 1984 wordt benoemd tot hoogleraar in de Planningsmethodologie aan de UT. Vanuit deze functie richt hij het Twents Centre for Higher Education Policy Studies (CHEPS) op, waarvan hij ruim tien jaar lang wetenschappelijk directeur is. Ook wordt hij benoemd tot decaan bij Bestuurskunde, een functie die hij vervult van 1990 tot 1994.

In 1997 treedt Van Vught aan als rector magnificus. Hij gaat een turbulente tijd tegemoet. Bij zijn aantreden treft Van Vught naar eigen zeggen een organisatie aan met weinig focus en samenhang in onderzoek en een schrikbarend laag aantal inschrijvingen. Van Vught beseft dat er heel wat moet veranderen. En dat gebeurt ook. In de acht jaar dat hij het rectoraat vervult komen er verscheidene nieuwe opleidingen bij, waaronder Psychologie, Bedrijfswetenschappen, Biomedische Technologie en drie lerarenopleidingen. Ook de organisatie verandert, hij voegt enkele faculteiten samen en richt nieuwe onderzoeksinstituten op.

Terugkijkend op zijn tijd op de campus zegt Van Vught weleens teleurgesteld te zijn geweest over de weerstand vanuit de universiteit: ‘Ik was verrast door de scherpe kritiek die ik op onze plannen kreeg.’ Maar de weerstand neemt geleidelijk aan af, en de Universiteitsraad en het management spreken steeds vaker hun steun uit voor Van Vughts plannen.

Van Vught ziet zichzelf als ambassadeur van de UT en vervult zijn rol met verve. Hij is een getalenteerde netwerker en een autoriteit op het gebied van hoger onderwijs, en hij krijgt toegang tot meerdere nationale gremia. Zo is hij bijvoorbeeld lid van het Nationale Innovatie Platform, voorgezeten door minister-president Balkenende. Ook zet hij zich in voor een nauwere samenwerking tussen de drie technische universiteiten in Nederland: Delft, Eindhoven en Twente.

Van Vught had veel vrienden binnen de studentengemeenschap. Hij maakte zich sterk voor de oprichting van de Student Union en organiseerde regelmatig een ‘ontbijt met de rector’. Moresgenootschap Ius Sanctus benoemde hem tot erelid en een portret van de rector is te vinden in studentenbolwerk de Bastille. Over zijn band met de studenten zei Van Vught tijdens zijn afscheid: ‘Ik ga het zeker missen om met de studenten een biertje te drinken in de Pakkerij! Ze zijn een heel belangrijk deel van de academische gemeenschap en ik vind het belangrijk dat ze hun eigen verantwoordelijkheid pakken.’

Ook na zijn tijd aan de UT blijft Van Vught zich inzetten voor het hoger onderwijs. Hij richt de Nederlandse Onderzoeksschool voor Bestuurskunde (Netherlands Institute of Government) op en is de eerste Nederlander die plaatsneemt in het bestuur van de Europese Vereniging van Universiteiten (EUA), één van de belangrijkste belangenorganisaties voor hoger onderwijs in Europa. Daarnaast is hij topadviseur bij de Europese Commissie op het gebied van het onderwijs- en technologiebeleid in Europa. Tegenwoordig is Frans van Vught werkzaam als voorzitter van de Raad van Toezicht bij het Medisch Spectrum Twente.

De canon is altijd in ontwikkeling en staat open voor debat en discussie. Mis jij een gebeurtenis, kenmerk of markant persoon in de canon?

Voeg dan jouw eigen verhaal toe!