UTAlumni NetwerkAgendaPubliek Management Dialogen

Publiek Management Dialogen

Door diverse trends in de afgelopen decennia, zoals individualisering, globalisering, fragmentarisering en technologisering, is het publieke domein ingrijpend veranderd. Deze ontwikkelingen stellen stevige eisen aan publiek leiderschap vandaag de dag.

We zien in de grote affaires van de afgelopen jaren dat afwezigheid van vertrouwen in de burger door de overheid desastreuze gevolgen kan hebben. Dit leidt vervolgens weer tot afnemend vertrouwen van de burger in diezelfde overheid. Hoe doorbreken we deze vicieuze cirkel?

Doordat dit cruciale contract onder druk staat, dreigen we vast te lopen bij het collectief adresseren van een aantal majeure opgaven. Het denken vanuit het algemeen belang in collectieven is vandaag de dag misschien wel meer dan ooit nodig. Tegelijkertijd lijken electorale en maatschappelijke polarisatie collectieve oplossingen juist te bemoeilijken – om het maar mild te formuleren.

Hoe realiseren we onze gemeenschappelijke inzet? In welke collectieven moeten we dan denken? Is Europa daar geschikt voor, de natiestaat, of de provincie en gemeente? Of moeten we het juist zoeken in kleinschaligheid: het dorp, de wijk, de flat? Zou het Twentse ‘noaberschap’ in het publieke domein een kans kunnen krijgen? En hoe dan?

Dompel jezelf onder in een boeiend netwerkevenement en laat je inspireren door het thema Sturen op spanning tussen individu en collectief. Duik in intrigerende gesprekken en verrijk je perspectief in de snel evoluerende publieke sector. Vanuit diverse invalshoeken en ervaringen verkennen we de uitdagingen en kansen waarmee publieke managers worden geconfronteerd. 

Het event brengt professionals in de publieke sector, alumni bestuurskunde, huidige studenten, wetenschappers en docenten samen voor een dag vol dialoog en reflectie. 

Publiek Management Dialogen
Registreer