Academische prijzen

Overijssel PhD-Award

De Overijssel PhD-Award is de prijs voor een dissertatie van uitnemende wetenschappelijke kwaliteit, die gezien kan worden als een start van een veelbelovende wetenschappelijke carrière. De Overijssel PhD Award wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel en bedraagt € 5.000 euro en een oorkonde. Voor deze prijs kan iedere faculteit en ieder onderzoeksinstituut één proefschrift inleveren. De commissaris van de Koning van Overijssel reikt de prijs uit tijdens de Dies Natalis.

Ontvangers Overijssel PhD-Award:

2007

dr. C.A. Nijhuis


2008

mw.dr. F. Wolbers

EWI

2009

dr. I.M. Vellekoop

TNW

2010

mw.dr. T. Han

EWI

2011

2012

2013

2014

2015

2016

dr. M. Jurna

dr. R.J.A.M. Stevens

dr. M. Veldhorst

dr. M. Timmer

mw.dr. R.M. van Wijk

mw.dr. D. van Dun 

TNW

TNW

TNW

EWI

BMS

BMS