Overijssel PhD Award

De Overijssel PhD Award is de prijs voor een dissertatie van uitnemende wetenschappelijke kwaliteit, die gezien kan worden als een start van een veelbelovende wetenschappelijke carrière. De Overijssel PhD Award wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel en bedraagt € 5.000 euro en een oorkonde.

Voor deze prijs kan iedere faculteit en ieder onderzoeksinstituut één proefschrift aanleveren. De beoordelingscommissie bestaat uit: 
- Prof. Julius Vancso 
- Prof. Sarthak Misra
- Prof. Tanya Bondarouk
- voorzitter: Rector Magnificus

De commissaris van de Koning van Overijssel reikt de prijs uit tijdens de Dies Natalis.

Ontvangers Overijssel PhD Award:

2007

dhr. dr. C.A. Nijhuis


2008

mw.dr. F. Wolbers

EWI

2009

dhr. dr. I.M. Vellekoop

TNW

2010

mw.dr. T. Han

EWI

2011

2012

2013

2014

2015

2016

dhr. dr. M. Jurna

dhr. dr. R.J.A.M. Stevens

dhr. dr. M. Veldhorst

dhr. dr. M. Timmer

mw.dr. R.M. van Wijk

mw.dr. D.H. van Dun 

TNW

TNW

TNW

EWI

BMS

BMS

2017

mw. dr. D. Nguyen 

EWI

2018

dhr. dr. X. Zhu

TNW

2019

dhr. dr. T. Kamperman

TNW

2020

mw. dr. M. Koenrades

TNW

2022

mw. dr. S. Chauhan

ITC

2023

mw. dr. H. Kip

BMS