Van den Kroonenbergprijs

Voorheen werd de Van den Kroonenbergprijs uitgereikt tijden de Innovatielezing/Entrepreneurial Day. Dit jaar reikt de Stichting Universiteitsfonds Twente de Van den Kroonenbergprijs voor het eerst uit tijdens Create Tomorrow. Deze prijs voor jong ondernemerschap wordt toegekend aan een ondernemer met een aanwijsbare binding met de Universiteit Twente en die zich op een bepaalde manier heeft onderscheiden. De prijs is een eerbetoon aan de vroegere Rector Magnificus prof.dr.ir. H.H. van den Kroonenberg, die zich destijds bijzonder heeft ingezet om nieuw ondernemerschap vanuit de Universiteit Twente te stimuleren. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 4.500, een oorkonde en een award, vervaardigd door Mohana van den Kroonenberg.

Ontvangers Van den Kroonenbergprijs:

1984

ir. A. Pelsmaker

Omicron

1985

ir.Th.A.M. Klijn

Humeca

1986

G.Meppelink

BTW Besamu-Electronics

1987

drs. R. Noltes, drs. L. Pieké en drs. J. Schuilenburg

P.N.O.

1988

ir. Th.G.A. Vink en ir. A.J.P. Jansen

Locamation B.V.

1989

ir. L. Broens en dr.ir. R.M. Koenhen

X-Flow B.V.

1990

H.G.M. Silderhuis

Sirex Europe B.V.

1991

J.J.M.F. Teelen

Teelen B.V.

1992

ir.A.J.L. Nijsen en ir. A.H.M. Heister (postuum)

First Design

1993

ir. L.A. Keijzer

PCA B.V.

1994

drs. L.J.B. Essink en ir. H.M. Romkema

Utopics B.V.

1995

G. Dijkman, ing. J.W. van der Wal en ir. A.J. de Weerd

Medical Measurement Systems B.V.

1996

dr. P. Keursten

Kessels & Smit

1997

ir. S.A. Norden

SPEKAN Engineering B.V.

1998

ir. F.M. van der Vliet

BBV Software B.V.

1999

ir. J.L. Andringa

Mecal Applied Mechanics B.V.

2000

ir. P.B.Y. ten Hoeve en ir. J.J. van Kreij

B-Ware B.V.

2001

dr.ir. P.T. Rutgers en ir. D.A. Schipper

Demcon Twente B.V.

2002

dr.ir.E.E. Kunst en dr.ir. N.G.A. van Leerdam

Kunst & Van Leerdam B.V.

2003

ir. H.T.J. Janssen

INDES Industrial Design & Engineering B.V.

2004

dr. H.H. van den Vlekkert

Lionix B.V.

2005

ir. M.C. Mulder en ir. R. van’t Oever

Micronit Microfluidics B.V.

2006

ir. C. Peeters en ir. P.J. Slycke

Xsens Technologies B.V.

2007

dr. P.J.M. Havinga

Ambient Systems B.V.

2008

ir. S.W. Nijenhuis

Fortes Solutions B.V.

2009

ir. L.J. van den Ende, ir. R.J. Morra en W. Rijk

Sigmax Mobile Solutions B.V.

2010

dr.ir. P.M. Heijsters, dr.ir. L.T. Smit, dr.ir. G.K. Rauwerda

Recore Systems

2011

dr.ir. G.J. Veldhuis

Nanomi

2012

G. Hoogendijk BSc, dr.ir. D. Schinkel, dr.ir. C. Mensink 

Axiom IC Twente

2013

dr. D. Theisens

Symbol B.V.

2014

ir. M.P.A. Woesthuis en drs. K.R. van Eijkelenburg

TRIMM

2015

E. Vlieg, J. Diepenmaat, B. van Bruijnsvoort.

Moneybird

2016

G. van den Eijkel

Focal B.V.

2017

F. Broens 

Convergence

2018

E.Nijssen en S. Witkamp 

Athom

2019

M. Schievink en B. van Borssum Waalkes

Akyla B.V.

2020

Geen  prijs uitgereikt i.v.m. Covid-19 pandemie


2021

Y. Wijnant en E. de Vries

4silence