Zie Home

Eredoctoraten overzicht

De Universiteit Twente vindt het belangrijk om haar waardering uit te spreken voor mensen die uitzonderlijke wetenschappelijke of maatschappelijke verdiensten hebben verricht. Een bijzondere manier om achting te tonen voor deze toppers, is door middel van een eredoctoraat. Dit is een doctoraat dat wordt verleend aan personen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de wetenschap of op maatschappelijk gebied, zonder dat daarover verslag is gelegd in een proefschrift. Het is een bijzonder eerbewijs waarmee topwetenschappers en topondernemers voor de Universiteit Twente ambassadeurs voor het leven worden.

Eredoctoren tijdens de uitreiking, onder andere Adam Savage en Henri Termeer

De eredoctoraten worden uitgereikt tijdens de Dies Natalis. De persoon die het doctoraat ontvangt mag de titel doctor honoris causa dragen en Dr.h.c. voor zijn naam zetten. Bij de plechtigheid zijn ook de door de faculteit aangewezen erepromotores aanwezig.

Aan de volgende personen zijn eredoctoraten uitgereikt door de Universiteit Twente:

Prof. Hugh Herr 25 november 2016
Prof. Christoph Gerber 25 november 2016
Prof. Edward Tufte 25 november 2016
Mw. Neelie Kroes 25 november 2016

dhr. Jamie Hyneman (samen met dhr. Adam Savage) 25 november 2011
prof.dr. Wolfgang Knoll 25 november 2011
mw. prof.dr. Helga Nowotny Ph.D. 25 november 2011
dhr. Adam Savage (samen met dhr. Jamie Hyneman) 25 november 2011

mw.prof. Ora Kedem 30 november 2007

dr. Gerard Holzmann 1 december 2006
mw.prof.dr. Sheila Sen Jasanoff 1 december 2006
prof.dr. Sung Wan Kim 1 december 2006
prof.dr. James Fraser Stoddart 1 december 2006

prof. Anthony Giddens 29 november 2002

prof.dr. George Whitesides 30 november 2001
dr. Vinton Cerf 30 november 2001
prof.dr. Manuel Castells 30 november 2001

prof. Hiroyuki Yoshikawa 29 november 1996
mr.drs. Marten Oosting 29 november 1996

prof.dr. Jean-Marie Lehn 29 november 1991

De volgende eredoctoren zijn inmiddels overleden: 

  • mr. Henri Termeer MBA 25 november 2011
  • prof. R.M. Needham 29 november 1996
  • dr.J.A.P.G. Boot 29 november 1996
  • prof.dr. H.I. Ansoff 29 november 1991
  • prof.dr. A.D. de Groot 29 november 1991
  • prof. W.J. Kolff M.D., Ph.D. 28 november 1986
  • prof.dr. A.J. Staverman 28 november 1986
  • prof.mr.dr. B.V.A. Röling 27 november 1981
  • prof. F.J. Zuiderweg 27 november 1981
  • dr. H. Reinoud 27 november 1981

De eredoctoren in optocht naar de Twentse Schouwburg