Afscheidscolleges hoogleraren

Afscheidscolleges hoogleraren

Hoogleraren die met emeritaat (pensioen) gaan krijgen de gelegenheid een afscheidscollege te geven. Het afscheid van een hoogleraar is een verantwoordelijkheid van en voor rekening van de faculteit. Wanneer een hoogleraar bij zijn of haar afscheid een aanstelling heeft op instellingsniveau (i.c. een universiteitshoogleraar) dan wel wanneer een hoogleraar bij zijn of haar afscheid een bestuurlijke functie bekleedt, dan biedt het College van Bestuur, bovenop eventuele overige vanwege de faculteit of derden georganiseerde en bekostigde activiteiten (denk aan een afscheidscollege c.q afscheidssymposium en afscheidsdiner), de afscheidsreceptie aan. De organisatie van afscheidscolleges van hoogleraren die door het College van Bestuur worden aangeboden zullen door de medewerkster, die binnen de Concerndirectie Algemene Zaken verantwoordelijk is voor de organisatie van de academische plechtigheden, worden verzorgd. Alle andere afscheidscolleges van hoogleraren zullen door de medewerkers van de desbetreffende faculteit dienen te worden verzorgd.

Datum: 20 januari 2016

Afscheid hoogleraar Prof. Dr. Guus van Montfort

Faculteit BMS

Het afscheidscollege vindt plaats in de Professor van den Kroonenbergzaal van gebouw Waaier. Aanvang is om 12:30 uur.