UTFacultiesTNWEducationBachelor programmesProcedure Applied Physics (link)

Procedure Applied Physics (link)

Mobility Online is een UT systeem dat gebruikt wordt om oa. afstudeeropdrachten te registeren. Bij de Bacheloropleiding TN wordt de organisatorische kant van de Bacheloropdracht via Mobility Online geregeld. Algemene handleidingen van Mobility Online zijn hier te vinden.

Voor de start van de Bachelor opdracht

In OSIRIS moet je jezelf inschrijven via Exam Component op Voorbereiding Bacheloropdracht TN (202000708) en TN MOD12 Bacheloropdracht (202000715). Als je dubbelstudent AM-TN bent schrijf je je via 'Course module'in op de Bachelor Opdracht AM-TN (202001433)  

Voor de start van de Bacheloropdracht (tijdens Voorbereiding Bacheloropdracht) start je de afstudeer registratie in Mobility Online. Bij een afstudeeropdracht op de UT gebruik je de standard registration. Bij een opdracht buiten de UT gebruik je de extended registration.

!! Belangrijk is om tijdig met je registratie in Mobility Online te beginnen. Uiterlijk 1 week vóór de de start van je opdracht moet het formulier 'Overeenkomst voor Bacheloropdracht' ge-upload zijn in Mobility Online. Start je niet in week 1 van Q2 of Q4, mail dan tn-tnw@utwente.nl zodra je, je overeenkomst hebt ge-upload!!

Aan het eind van de Bachelor opdracht

De Afstudeercommissie en de formulieren (Aanmelden vakkenpakket Bachelor TN and Aanmelden Bachelor Examen) worden nu formeel goedgekeurd door de Examencommissie TN. 

Nadat BOZ het cijfer voor de Bacheloropdracht heeft geregistreerd in OSIRIS, de thesis en plagiaatscan heeft ontvangen, wordt Mobility afgesloten met 'Assignment finished' .