UTFacultiesETDepartmentsCEMNewsAspari - 3rd public clients workshop

Aspari - 3rd public clients workshop SOMA college 24 march 2022

ASPARi hosts the 3rd Public Clients Workshop

 

Together with Asfalt-impuls' High Tech Low Cost (HTLC) commission, ASPARi hosted its 3rd Public Client workshop on 24 March 2022 at the SOMA College in Harderwijk.  The workshop was organised by HTLC project manager Berry Bobbink and ASPARi researcher, Seirgei Miller. Stimulating presentations were provided by Mirjam Vis (Asfalt-impuls), Frank Bijleveld (Strukton), Berry Bobbink (HTLC Project Leader), Marco Oosterveld (BAM Infra) and Berwich Sluer (Boskalis).

 

The workshop was specifically aim aimed ed at Public Clients who would like to know more about the HTLC project, the broader application of SMART technologies in road construction, digitalization, the development of appropriate contracts to stimulate the use of new technologies and most importantly, the benefits for Public Clients. The benefits were illustrated through a recent demonstration project carried out on the N638 of the Noord-Brabant Province and included demonstrating the integration of data in the GIS-asset management system of the province. 

 

Frank Bijleveld, workshop chairperson and until recently, the chairperson of the HTLC commission, stressed the need for more involvement from Public Clients given the adoption and use of new technologies is growing at a very slow pace for Contractors and Public Clients outside of the ASPARi network. Public Clients were encouraged to take part in the HTLC initiative through conducting demonstration projects and formally joining the ASPARi network. Given the need to reduce variability in construction process and therefore, increase the durability of constructed asphalt layers, Frank and others stressed the need for Public Clients and Contractors to work towards jointly developing an appropriate contract form that encourages the adoption of new technologies, embracing digitalisation and in so doing, raise the overall quality of construction. More importantly, as a result of data-driven approaches, Public Clients could take advantage of the many benefits of digitization, including developing a better understanding of the product quality delivered, conducting more accurate risk assessment using data-driven methods, and developing improved asset management with more actionable data.

 

Please contact Seirgei Miller at s.r.miller@utwente.nl should you need more information.


 

ASPARi organiseert de 3e Opdrachtgeversworkshop

 

Samen met de High Tech Low Cost (HTLC) commissie van Asfalt-impuls organiseerde ASPARi op 24 maart 2022 haar 3e Opdrachtgeversworkshop op het SOMA College in Harderwijk. De workshop werd georganiseerd door HTLC-projectmanager Berry Bobbink en ASPARi-onderzoeker Seirgei Miller. Interessante presentaties werden verzorgd door Mirjam Vis (Asfaltimpuls), Frank Bijleveld (Strukton), Berry Bobbink (HTLC Projectleider), Marco Oosterveld (BAM Infra) en Berwich Sluer (Boskalis).

 

De workshop was specifiek gericht op Opdrachtgevers (OG) die meer willen weten over het HTLC-project, de bredere toepassing van nieuwe technologieën in de wegenbouw, digitalisering, het ontwikkelen van passende contracten om het gebruik van nieuwe technologieën te stimuleren en vooral de voordelen voor OG’s. De voordelen werden geïllustreerd aan de hand van een recent demonstratieproject dat werd uitgevoerd op de N638 van de provincie Noord-Brabant en onder meer het demonstreren van de integratie van gegevens in het GIS-vermogensbeheersysteem van de provincie.

 

Frank Bijleveld, workshopvoorzitter en tot voor kort voorzitter van de HTLC-commissie, benadrukte de noodzaak van meer betrokkenheid van OG's, aangezien de adoptie en het gebruik van nieuwe technologieën in een zeer langzaam tempo groeit voor ON's en OG's buiten het ASPARi-netwerk. Opdrachtgevers werden aangemoedigd om deel te nemen aan het HTLC-initiatief door middel van demonstratieprojecten en aansluiting bij het ASPARi-netwerk. Gezien de noodzaak om de variabiliteit in het bouwproces te verminderen en daarom de duurzaamheid van aangelegde asfaltlagen te vergroten, benadrukte hij de noodzaak voor alle partijen om samen te werken aan de ontwikkeling van een geschikte contractvorm die de adoptie van nieuwe technologieën aanmoedigt, digitalisering omarmt en op die manier doen, de algehele kwaliteit van de constructie verhogen. Ook zouden OG's als resultaat van data gestuurde benaderingen kunnen profiteren van de vele voordelen die digitalisering bood, waaronder beter inzicht krijgen in de geleverde productkwaliteit, risico's nauwkeuriger bepalen met behulp van data gestuurde methoden en beter beheer over hun areaal met meer bruikbare data.

 

Neem a.u.b. contact op met Seirgei Miller s.r.miller@utwente.nl voor meer informatie.