UTFacultiesETDepartmentsCEMNewsPRocSIBE Research exchange KTH Stockholm

PRocSIBE Research exchange KTH Stockholm by Ruth, Lynn and Leentje

ProcSIBE Research exchange visit at KTH Stockholm

By the end of October 2021, UT researchers Leentje Volker, Ruth Sloot and Lynn Vosman from the department Civil Engineering and Management, together with Postdoc Lizet Kuitert (Erasmus University Rotterdam), visited Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), the technical university of Stockholm.

The research exchange visit was initiated in the context of ProcSIBE, which is a research and development platform for procurement in the field of construction. This platform is a collaboration between five Swedish technical universities, where Leentje Volker is guest professor from the Netherlands.

During this visit, exchange of ongoing scientific initiatives in the field of procurement, as well as insightful discussions on procurement with ProcSIBE researchers, among whom Lilly Rosander, Anna Kadefors, Tina Karrbom-Gustavsson and Per-Erik Eriksson, were held. In addition, a research seminar at KTH enabled for presenting Dutch scientific contribution. The visit resulted in useful knowledge exchange and possibilities for future collaborations between the Swedish technical universities and the CEM Department of the University of Twente.

 

ProcSIBE Research-exchange visit aan KTH Stockholm

Eind oktober 2021 brachten UT-onderzoekers Leentje Volker, Ruth Sloot en Lynn Vosman van de afdeling Civil Engineering and Management samen met Postdoc Lizet Kuitert (Erasmus Universiteit Rotterdam) een bezoek aan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), de technische universiteit van Stockholm.

Het bezoek werd geïnitieerd in het kader van ProcSIBE, een onderzoeks- en ontwikkelingsplatform voor inkoop in de bouw. Dit platform is een samenwerking tussen vijf Zweedse technische universiteiten, waar Leentje Volker gasthoogleraar uit Nederland is.

Tijdens dit bezoek is kennis over lopende wetenschappelijke initiatieven op het gebied van inkoop uitgewisseld, aangevuld met inhoudelijke discussies over inkooppraktijken in de bouwsector met verschillende ProcSIBE-onderzoekers, waaronder Lilly Rosander, Anna Kadefors, Tina Karrbom-Gustavsson en Per-Erik Eriksson. Daarnaast zijn recente Nederlandse wetenschappelijke bijdragen gepresenteerd op een seminar georganiseerd op KTH. Het bezoek resulteerde in nuttige kennisuitwisseling en mogelijkheden voor toekomstige samenwerkingen tussen de Zweedse technische universiteiten en de CEM-afdeling van de Universiteit Twente.